Năm Bảy Bảy (NBB) ký kết hợp đồng hợp tác 750 tỷ đồng với Xây dựng Hạ tầng CII (CEE)

18/03/2023 12:01

Hợp đồng hợp tác đầu tư có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã ck: NBB) đã thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE). Tổng giá trị hợp đồng hợp tác giữa NBB và CEE là 750 tỷ đồng.

Lợi nhuận khoán gọn (chi phí sử dụng vốn) mà CEE được hưởng sẽ được tính bằng số ngày CEE đã góp vốn x (nhân) với số tiền thực tế CEE đã góp x (nhân) lãi suất cố định 14%/365 (1 năm). Khoản lợi nhuận này sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với vốn gốc đầu tư.

Hợp đồng hợp tác đầu tư có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên.

Qua tìm hiểu, cả NBB và CEE đều có mối quan hệ với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã ck: CII).

Cụ thể, tại ngày 31/12/2022, CEE là công ty con do CII nắm 84,42% vốn. Trong khi đó, NBB là công ty liên kết do CII nắm 37,52%.

Về kết quả kinh doanh, NBB ghi nhận một năm 2022 kém sắc. Doanh thu cả năm 2022 đạt 466 tỷ đồng; lãi ròng đạt 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 95% so với năm trước.

Năm 2022, NBB đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, NBB chỉ mới hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt gần 6.402 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng, tăng 80% và 162% so với đầu năm. Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 45%, lên 1.355 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của NBB tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính 3.130 tỷ đồng, với gần 972 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Bạn đang đọc bài viết "Năm Bảy Bảy (NBB) ký kết hợp đồng hợp tác 750 tỷ đồng với Xây dựng Hạ tầng CII (CEE)" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)