Nghiên cứu đặc điểm tim bẩm sinh bị hội chứng Rubella bẩm sinh

Đăng bởi Huy Hoàng

06/10/2018 14:24

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TIM BẨM SINH Ở TRẺ BỊ HỘI CHỨNG RUBELLA BẨM SINH

Nguyễn Ngọc Minh Châu, Thái Việt Tuấn, Phan Hùng Việt

Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng tim mạch ở trẻ có hội chứng rubella bẩm sinh. Khảo sát một số dị tật tim bẩm sinh thường gặp qua siêu âm tim. Đối tượng và phương pháp: gồm 67 trẻ được chẩn đoán Rubella bẩm sinh có bệnh tim bẩm sinh vào viện tại Khoa Nhi BVTW Huế. Thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2012. Chẩn đoán xác định tim bẩm sinh dựa vào Siêu âm- Doppler tim. Kết quả: Về lâm sàng: 64,2% trẻ nhẹ cân lúc sinh; 25,4% có biến dạng lồng ngực chiếm; 91% suy tim độ 1 và 2; 97,1% trường hợp có tiếng thổi ở tim. Về siêu âm tim cho thấy 46,3% là ống động mạch đơn thuần, 49,3% là ống động mạch kết hợp các dị tật khác; 2,9% bệnh Ebstein; 2,9% hẹp động mạch phổi đơn thuần; 1,5% thông liên thất. Kết luận: Biểu hiện tim mạch ở trẻ bị nhiễm Rubella bẩm sinh xuất hiện sớm. Ống động mạch là bệnh tim bẩm sinh thường gặp nhất.

Từ khóa: tim bảm sinh, hội chứng Rubelle bẩm sinh
Nguồn: Tạp chí Y Dược Học, Số 16, 2013, tr. 41–46
STUDY OF CARDIOVASCULAR MALFORMATIONS IN CONGENITAL RUBELLA SYNDROME
AbstractPurpose: Describe the clinical characteristics in children with congenital rubella syndrome. Survey congenital heart defects by echocardiography.Materials and method: Including 67 children with congenital rubella syndrome having congenital heart disease, at Pediatric department of Hue central hospital, from November 2011 to July 2012. Definitive diagnosis of congenital heart disease based on echocardiography. Results: In clinical: 64.2% of children with low birth weight; 25.4% of children with thoracic deformity; 91% of children with heart failure, 97.1% of children with heart murmur. On echocardiography showed: 46.3% persistent ductus arteriosus, 2.9% Ebstein disease, pulmonary stenosis 2.9%, 1.5% ventricular septal defect. Conclusion: Cardiovascular manifestations in children with congenital rubella infection occurs early. Persistent ductus arteriosus is the most common congenital heart anomaly.

Bạn đang đọc bài viết "Nghiên cứu đặc điểm tim bẩm sinh bị hội chứng Rubella bẩm sinh" tại chuyên mục Sức khỏe. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)