Nghiên cứu nhiễm Toxoplasma Gondii ở trẻ động kinh

Đăng bởi Huy Hoàng

06/10/2018 14:15

NGHIÊN CỨU NHIỄM TOXOPLASMA GONDII Ở TRẺ ĐỘNG KINH Nguyễn Thị Hồng Đức, Tôn Nữ Vân Anh Tóm tắt Đặt vấn đề: Động kinh là một rối loạn thần kinh mạn tính, ảnh hưởng đến nhiều người ở mọi lứa tuổi. Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nhiễm Toxoplasma gondii là một trong những nguyên nhân gây động kinh mắc phải ở các nước đang phát triển. Trong nghiên cứu này, chúng tôi điều tra tình trạng nhiễm Toxoplasma gondii ở trẻ động kinh và một vài điểm khác biệt về lâm sàng giữa nhóm có huyết thanh T.gondii dương tính và âm tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi chọn 62 bệnh nhi được chẩn đoán động kinh vào điều trị tại Trung tâm Nhi Khoa- Bệnh viện trung ương Huế và tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể IgM, IgG của T. gondii trong huyết thanh bằng phương pháp ELISA. Chúng tôi chia thành hai nhóm nghiên cứu (nhóm có huyết thanh dương và nhóm có huyết thanh âm tính với T. Gondii) và tìm sự khác biệt giữa hai nhóm về một vài đặc điểm lâm sàng của trẻ động kinh. Kết quả: Tỉ lệ nhiễm T.gondii ở trẻ động kinh chiếm 25,8% trong đó có 25% IgM(+)IgG(-), 56,25% IgM(-)IgG(+) và 18,75% IgM(+)IgG(+). Nhóm có nhiễm T.gondii so với nhóm không nhiễm có khác biệt nhau về tuổi, tần suất động kinh và thời gian mang bệnh (p<0,05). Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm về giới tính, địa dư và loại cơn động kinh. Kết luận: Toxoplasma gondii chiếm tỉ lệ khá cao ở trẻ bị động kinh.
Từ khóa: động kinh, Toxoplasma gondii
Nguồn: Tạp chí Y Dược Học, Số 21, 2014, tr. 63–67  
STUDY OF TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN EPILEPTIC CHILDREN
 
Abstract
Objective: Epilepsy is a chronic neurological disorder that affects many people of all ages. Some recent studies showed that cerebral toxoplasmosis is one of the causes’ acquired epilepsy in developing countries. In this study, we investigated the frequency of Toxoplasma gondii infection in epileptic children and some clinical characteristics difference with between seropositive and seronegative of T.gondii. Material and methods: We selected 62 pediatric patients with epilepsies that were treatment at Pediatric center (Hue Center Hospital) and tested them for evidence of T. gondii IgM, IgG antibodies by the enzyme-linked immunesorbent assay (ELISA). We studied some clinical characteristics differences between T.gondii seropositive and seronegative groups. Results: The seropositive proportion of antibodies to Toxoplasma gondii in epileptic children was 25.8% (25% IgM(+)IgG(-), 56,25% IgG(+)IgM(-) and 18.75% IgM(+)IgG(+)) and the over 10 age group accounted for the highest percentage of T.gondii positive (43.8%). The seropositive group had a significant different than seronegative group about ages, frequency of seizures and period of disease. There had no significant different between two groups about sex, residency and the type of seizures. Conclusion: Toxoplasma gondii had a high proportion in epileptic children.
Key words: Epilepsy, Toxoplasma gondii

Bạn đang đọc bài viết "Nghiên cứu nhiễm Toxoplasma Gondii ở trẻ động kinh" tại chuyên mục Sức khỏe. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)