Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) điều chỉnh tăng 540 tỷ đồng LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020

05/04/2021 13:02

Nguyên nhân do Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận bổ sung doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2015 và 2018 vào báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. 

Sau khi công bố BCTC năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành, trong quá trình rà soát và lập lại quyết toán doanh thu tiền điện năm 2020 và doanh thu chênh lệch tỷ giá các năm với công ty mua bán điện, có một số điều chỉnh.

Cụ thể, Nhiệt điện Quảng Ninh thực hiện bổ sung doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2015 số tiền hơn 225 tỷ đồng và doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2018 số tiền hơn 343,6 tỷ đồng vào Báo cáo tài chính năm 2020 theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 23/3/2021.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) điều chỉnh tăng 540 tỷ đồng LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh hưởng của việc điều chỉnh này đối với BCTC kết thúc ngày 31/12/2020 của công ty là điều chỉnh một số chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 568 tỷ đồng so với số liệu ban đầu, lên 2.226 tỷ đồng. Khoản thuế phải nộp Nhà nước tăng hơn 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được điều chỉnh tăng thêm 540 tỷ đồng so với số liệu ban đầu, từ gần 805 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng.

Như vậy sau điều chỉnh, BCTC kiểm toán năm 2020 của Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận, doanh thu thuần cả năm đạt 9.182 tỷ đồng, giảm 9,3% so với doanh thu đạt được năm 2019. Số liệu này được điều chỉnh tăng hơn 569 tỷ đồng so với số liệu báo cáo trước đó, do công ty bổ sung doanh thu chênh lệch tỷ giá các năm 2015, 2018.

Các chỉ tiêu khác không liên quan không thay đổi so với báo cáo ban đầu.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) điều chỉnh tăng 540 tỷ đồng LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020 - Ảnh 2.

Sự điều chỉnh về doanh thu này kéo theo chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng tương ứng từ 806 tỷ đồng lên gần 1.375 tỷ đồng, thuế TNDN phải nộp cũng tăng từ gần 41 tỷ đồng lên 69 tỷ đồng.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng 540 tỷ đồng so với số liệu ban đầu, từ 765 tỷ đồng lên 1.305 tỷ đồng.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) điều chỉnh tăng 540 tỷ đồng LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020 - Ảnh 3.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) điều chỉnh tăng 540 tỷ đồng LNST trên BCTC kiểm toán năm 2020" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)