Ocean Group (OCG) sau kiểm toán chuyển từ lãi sang lỗ 280 tỷ đồng

18/06/2022 13:19

Nguyên nhân là do chi phí giá vốn đội thêm 102 tỷ đồng khiến lỗ gộp 2 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đột biến từ 4 tỷ lên 290 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã CK: OGC) công bố BCTC kiểm toán 2021 sau nhiều lần trì hoãn.

Ocean Group (OCG) sau kiểm toán chuyển từ lãi sang lỗ 280 tỷ đồng - Ảnh 1

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán chuyển từ dương 105 tỷ đồng sang âm 280 tỷ đồng, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 76 tỷ đồng trong khi trước đó dương 145 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí giá vốn đội thêm 102 tỷ đồng khiến lỗ gộp 2 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đột biến từ 4 tỷ lên 290 tỷ đồng.

Phía OCG cho biết đã trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho với dự án Saigon Airport khiến giá vốn tăng. Doanh thu tài chính giảm và chi phí quản lý tăng chủ yếu do Công ty khách sạn và dịch vụ OCH (mã CK: OCH) và các công ty con của OCH thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, nợ phải thu khó đòi và kết quả bán một số khoản nợ trong năm 2022.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán lưu ý tính đến cuối năm công ty lỗ lũy kế 2.726 tỷ đồng, tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Tập đoàn lý giải thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phiếu, dự án bất động sản cũng như tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu.

Tiếp đó, đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc liên quan đến một số khoản công nợ công ty muốn chuyển theo dõi ngoại bảng từ năm tài chính kết thúc 31/12/2021 và các năm sau, cũng như quy trình lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản liên quan xử lý.

Cụ thể, công ty cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi giá trị gốc khoảng 1.072 tỷ đồng với giá khởi điểm bằng 10% giá trị nợ gốc nhưng không có đối tác quan tâm mua tại thời điểm mở chào bán 4/6. Công ty đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập 100% với tổng số tiền 2.553 tỷ đồng. Khoản công nợ này được theo dõi tại tài khoản ngoại bảng trên BCTC không ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty.

Ban lãnh đạo khẳng định quy trình lấy ý kiến cổ đông và nội dung nghị quyết nêu trên được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Cuối cùng, kiểm toán lưu ý thêm việc dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty cổ phần One Capital Hospitality ký hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ tiềm tàng.

Doanh nghiệp công bố theo bản án mới nhất của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm ký cho chủ nợ mới. Do đó, OCH đã ghi nhận các khoản dự phòng tương ứng. Trong năm 2022, Sao Hôm Nha Trang (công ty con của OCH) đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là khó có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng.

Đã công bố thông tin về BCTC kiểm toán 2021 cùng văn bản giải trình biến động kinh doanh, Tập đoàn báo cáo Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Ngày 2/6, công ty nhận được quyết định của HoSE về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều) do chậm nộp BCTC kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định.

Bạn đang đọc bài viết "Ocean Group (OCG) sau kiểm toán chuyển từ lãi sang lỗ 280 tỷ đồng" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)