Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

30/03/2021 21:00

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo kết quả kiểm phiếu chiều ngày 30/3, hơn 89% đại biểu tán thành thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nghị quyết có hiệu lực khi bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia mới.

Sự kiện - Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia vào chiều 30/3.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, ngày mai 31/3, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia mới.

Trước đó vào buổi sáng, ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Buổi chiều, ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Sau khi thành lập ban Kiểm phiếu (ban Kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo), Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm - chính thức trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử nước ta.

Trải qua nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự nỗ lực của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã thể hiện ngày càng sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kiết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của Đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và đối ngoại; thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Bạn đang đọc bài viết "Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)