Công ty Kinh Bắc (KBC) muốn bán ra toàn bộ gần 6 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối thiểu 50.000 đồng/đơn vị

Nếu thương vụ trên thành công, Kinh Bắc dự thu ít nhất 295 tỷ đồng. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) vừa thông qua phương án bán hết hơn 5,9 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Thời gian thực hiện dự kiến là quý I/2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận. Giá bán sẽ tuân theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/1, giá cổ phiếu KBC tạm dừng ở 51.900 đồng/đơn vị. Với gần 6 triệu cổ phiếu quỹ, nếu thương vụ trên thành công, Kinh Bắc dự thu ít nhất 295 tỷ đồng. 

Trước kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, KBC đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về hơn 3.400 tỷ đồng. 

Gần đây nhất, doanh nghiệp cũng triển khai phương án phát hành 190 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 33,33% cho cổ đông. Khi đợt phát hành kết thúc, vốn điều lệ của Kinh Bắc sẽ tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.656 tỷ đồng. 

 

Công ty Kinh Bắc (KBC) muốn rót 1.000 tỷ đồng vào dự án khu công nghiệp Tràng Duệ

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, KBC ghi nhận gần 3.077 tỷ đồng doanh thu và 733 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gấp 3,3 lần và 7 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, với kết quả đạt được công ty đã thực hiện gần 37% mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của KBC đạt gần 30.200 tỷ đồng, tăng gần 27% so với đầu năm 2021. 

Link nội dung: https://dvt.vn/cong-ty-kinh-bac-kbc-muon-ban-ra-toan-bo-gan-6-trieu-co-phieu-quy-gia-toi-thieu-50000-dongdon-vi-a102349.html