Nhất Chi Mai, Đào Thất Thốn giá vài trăm triệu xuống phố

Những cây đào thất thốn hay những chậu nhất chi mai đã xuất hiện ở nhiều chợ hoa xuân Hà Nội chờ khách mang về đón Tết.

Nhất Chi Mai, Đào Thất Thốn giá vài trăm triệu xuống phố

https://soha.vn/nhat-chi-mai-dao-that-thon-gia-vai-tram-trieu-xuong-pho-20220119144842292.htm

Link nội dung: https://dvt.vn/nhat-chi-mai-dao-that-thon-gia-vai-tram-trieu-xuong-pho-a102425.html