Than Cao Sơn - TKV (CST): Năm đầu tiên sau sáp nhập lãi sau thuế 107 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch

Than Cao Sơn - TKV là doanh nghiệp hình thành từ sự sáp nhập của Than Cao Sơn và Than Tây Nam Đá Mài.

CTCP Than Cao Sơn - TKV (mã chứng khoán CST) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.946 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 21,3% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 149 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 2 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính giảm gần nửa so với cùng kỳ, còn hơn 18 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 60 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng lại giảm được gần 7 tỷ đồng, xuống dưới 2 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Than Cao Sơn lãi sau thuế 56 tỷ đồng, tăng 13,8% so với số lãi hơn 49 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020. EPS đạt 1.310 đồng.

Than Cao Sơn - TKV (CST): Năm đầu tiên sau sáp nhập lãi sau thuế 107 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 8.698 tỷ đồng, vượt 8,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 107 tỷ đồng, vượt 67% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Đối với Than Cao Sơn TKV, năm 2020 khá đặc biệt nên BCTC năm 2021 không so sánh số liệu với năm 2020. BCTC ghi rõ giải trình, Than Cao Sơn TKV được thành lập tháng 8/2020 trên cơ sở hợp nhất Than Cao Sơn – Vinacomin với Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Dó vậy kỳ kế toán năm 2020 của Than Cao Sơn TKV được tính từ 5/8/2020. Còn kỳ kế toán năm 2021 vẫn tính nguyên năm từ 1/1 đến 31/12/2021.

https://cafef.vn/than-cao-son-tkv-cst-nam-dau-tien-sau-sap-nhap-lai-sau-thue-107-ty-dong-vuot-67-ke-hoach-20220121161945113.chn

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/than-cao-son-tkv-cst-nam-dau-tien-sau-sap-nhap-lai-sau-thue-107-ty-dong-vuot-67-ke-hoach-a102503.html