Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra tại Quảng Nam

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến 31/3/2022, với thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ngày 23/5, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn thanh tra thanh tra việc thực hiện các quy định của của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận 48 ngày 26/4/2019, Kết luận 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 2965 ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến 31/3/2022, với thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ làm việc với 18 địa phương và 21 sở ngành của tỉnh về các nội dung liên quan theo quyết định thanh tra.

Ông Khương cho hay, trong quá trình làm việc, Đoàn thực hiện đúng quy định, quy chế hoạt động của đoàn, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, đề cao đạo đức công vụ, tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cho các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, UBND tỉnh đã chuẩn bị các báo cáo, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác thanh tra. Ông cũng đề nghị các ngành, địa phương chủ động chuẩn bị tài liệu, cung cấp tài liệu đầy đủ.

Đồng thời, các đơn vị cử cán bộ làm việc đúng thành phần, đầy đủ phục vụ yêu cầu trao đổi làm rõ các ván đề liên quan với Đoàn thanh tra.

Link nội dung: https://dvt.vn/thanh-tra-bo-noi-vu-thanh-tra-tai-quang-nam-a111112.html