Bamboo Capital (BCG) lấy ý kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông để huy động thêm vốn

Vốn điều lệ Bamboo Capital dự kiến tăng từ 5.033 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng sau các phương án phát hành.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) vừa thông báo, ngày 13/6 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, lãnh đạo BCG sẽ trình thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần và các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, Bamboo Capital sẽ chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/đơn vị với tỷ lệ thực hiện 2:1.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đấu giá 250 triệu cổ phiếu ra công chúng có giá chào bán khởi điểm tối thiểu 70% giá khởi điểm bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường, tính đến ngày ra nghị quyết chào bán.

Sau đợt chào bán này, dự kiến, vốn điều lệ của BCG sẽ tăng từ 5.033 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.

Với số tiền thu được sau các đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến góp 5.000 tỷ đồng vào BCG Financial để tăng vốn cho Bảo hiểm AAA. Thông qua mảng BCG Financial, Bamboo Capital cũng sẽ đầu tư thêm mảng fintech cho Công ty Bamboo ID để phát triển ứng dụng ngân hàng số, đầu tư dài hạn vào mảng ngân hàng và M&A các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. 

 

Bamboo Capital (BCG) góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản vốn trăm tỷ

Trước đó, doanh nghiệp cũng chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 20.000 đồng/đơn vị, dự thu về 1.200 tỷ đồng để đẩy mạnh mảng bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, doanh thu BCG đạt 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 221% so với cùng kỳ. Sự đóng góp về mặt doanh thu chủ yếu đến từ 3 mảng hoạt động chính: xây dựng, bất động sản và năng lượng tái tạo. Trong đó, mảng bất động sản góp tỷ trọng lớn với 337,9 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án, cùng với lợi nhuận đột biến đến từ việc chuyển nhượng dự án khách sạn.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCG ghi nhận tăng 10% so với đầu năm, đạt 41.504 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tài sản cố định.

Link nội dung: https://dvt.vn/bamboo-capital-bcg-lay-y-kien-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-de-huy-dong-them-von-a111663.html