Bamboo Capital (BCG) lãi quý I/2022 tăng trưởng 221% so với cùng kỳ

Doanh thu thuần quý I tăng gần 98% so với cùng kỳ, lên 1.252,9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) vừa qua đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với lãi ròng tăng gần 103% so với cùng kỳ, đạt 270,7 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần tăng gần 98% lên 1.252,9 tỷ đồng, phần lớn là do doanh thu cung cấp hàng hóa, thành phẩm gấp 2,4 lần lên 944,8 tỷ đồng, bên cạnh khoản thu nhập từ mảng bảo hiểm trị giá 47,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn nên biên lãi gộp tăng từ 32,1% lên 43,3%.

Doanh thu tài chính tăng gần 134% do công ty thu về 313,3 tỷ đồng lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Song chi phí lãi vay, lãi trái phiếu gấp 2,3 lần nên chi phí tài chính tăng 107,6%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, với mức lần lượt là 31,9% và 67,7%.

Theo đó, Bamboo Capital ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 221% lên 522,3 tỷ đồng. Công ty lý giải về mức tăng trưởng này là do lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty con, công ty liên kết chủ yếu đến từ 3 mảng hoạt động chính: xây lắp, bất động sản, và năng lượng tái tạo

Về kế hoạch kinh doanh, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 7.250 tỷ đồng, LNST 2.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,8 và 2,2 lần so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc quý I, doanh thu đạt 17,2% còn LNST hoàn thành 23,7% mục tiêu cả năm.

BCG đã và đang chủ động kiểm soát dư nợ nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của BCG đã giảm từ 7,15 lần tại cuối năm 2020 xuống còn 3,51 lần tại cuối năm 2021. Đến hết quý 1/2022, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của BCG tiếp tục giảm từ 3,51 xuống còn 2,72 lần.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của BCG cũng giảm từ 1,64 xuống còn 1,36 lần. Ban lãnh đạo BCG đang thực hiện việc cơ cấu tài chính các dự án, tiếp tục đưa tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của BCG về dưới 2 trong năm 2022 để đảm bảo tình hình tài chính của doanh nghiệp vững vàng trước các biến động mạnh của thị trường và đảm bảo giá trị cho cổ đông.

Hệ số thanh toán hiện hành đạt 1,75 lần, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 1,41 lần, điều này cho thấy khả năng thanh toán của công ty đang được cải thiện rõ rệt, từ đó giảm thiểu những rủi ro tài chính.

Năm 2022, BCG đang dự kiến kế hoạch đạt 7.250 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 2.200 tỷ đồng - tăng trưởng lần lượt 280% và 220% so với thực hiện 2021. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý I, BCG đã hoàn thành được 17,4% mục tiêu về doanh thu và 23,7% mục tiêu về lợi nhuận.

Link nội dung: https://dvt.vn/bamboo-capital-bcg-lai-quy-i2022-tang-truong-221-so-voi-cung-ky-a111685.html