Thế giới Di động (MWG) chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 100%, dự kiến tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Sau đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của MWG dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi, thành 14.639 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) vừa thông báo, ngày 17/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100% (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 100 cổ phiếu mới).

Với 731,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MWG sẽ phát hành thêm tương ứng 731,8 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là hơn 12.674 tỷ đồng.

Sau đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của MWG dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi, thành 14.639 tỷ đồng.

Mới đây, MWG cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% là ngày 8/6. Theo đó, cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về tương ứng 1.000 đồng. Số tiền dự chi là hơn 731 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu của MWG đạt 47.900 tỷ đồng, tăng 18%. Trong đó kênh bán hàng trực tuyến đạt doanh thu 7.500 tỷ đồng, tăng 145% so với 4 tháng năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt 1.819 tỷ đồng, tăng 8%.

Sang năm 2022, nhà bán lẻ tiếp tục đặt mục tiêu thách thức hơn với doanh thu 140.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 30% so với mức nền cao của năm 2021. Với kết quả đạt được sau 4 tháng, công ty đã hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Link nội dung: https://dvt.vn/the-gioi-di-dong-mwg-chot-ngay-tra-co-tuc-ty-le-100-du-kien-tang-von-dieu-le-len-gap-doi-a111708.html