Agriseco báo lãi 87,4 tỷ đồng sau soát xét, hoàn thành gần 50% kế hoạch năm

Doanh thu các mảng dịch vụ chứng khoán của Agriseco nửa đầu năm tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi trước thuế đạt 87,4 tỷ đồng, hoàn thành gần 50% kế hoạch.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) là công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2022. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động Agriseco từ đầu năm đạt 187,8 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2021. Các mảng kinh doanh dịch vụ chứng khoán (môi giới, cho vay, đại lý phát hành, lưu ký, tư vấn,…) của công ty đạt tổng doanh thu 136,6 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, doanh thu môi giới đạt 46,6 tỷ đồng, tăng 14% mặc dù thanh khoản thị trường đang giảm sâu so với năm trước. Doanh thu đại lý phát hành và tư vấn tài chính đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 170% và doanh thu lãi các khoản cho vay đạt 80,6 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với mảng tự doanh, thị trường không thuận lợi khiến lãi các khoản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 24,5 tỷ đồng, giảm 60%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) công ty đạt 26,6 tỷ đồng, giảm 31%.      

Trong kỳ, thu nhập khác của Công ty từ khoản thu bồi thường hợp đồng giảm mạnh, chỉ đạt 16,8 tỷ đồng so với mức 149 tỷ đồng cùng kỳ 2021.

Agriseco báo lãi 87,4 tỷ đồng sau soát xét, hoàn thành gần 50% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC Agriseco

Tổng chi phí hoạt động của Agriseco đạt 85,1 tỷ đồng so với mức âm 28 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Chi phí năm trước âm do công ty được ghi nhận hoàn nhập dự phòng 253 tỷ đồng chủ yếu từ các hợp đồng đầu tư góp vốn. Từ đầu năm, chi phí quản lý công ty tiết giảm khá tốt khi chỉ đạt 33,3 tỷ đồng, giảm 45%.

Do không còn ghi nhận các khoản bất thường, kết quả lãi trước thuế của Agriseco từ đầu năm đạt 87,4 tỷ đồng, giảm so với mức 311,9 tỷ đồng cùng kỳ 2021. Công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Với kết quả này, Công ty đã bám sát kế hoạch đề ra khá tốt và quản trị rủi ro hiệu quả khi từ đầu năm thị trường lao dốc giảm gần 20%, đây là kết quả tích cực trong bối cảnh không ít CTCK công bố thua lỗ.

https://cafef.vn/agriseco-bao-lai-874-ty-dong-sau-soat-xet-hoan-thanh-gan-50-ke-hoach-nam-20220802132415932.chn

Link nội dung: https://dvt.vn/agriseco-bao-lai-874-ty-dong-sau-soat-xet-hoan-thanh-gan-50-ke-hoach-nam-a114487.html