Bàn giao dự án Bình Trưng Đông và chuyển nhượng cổ phần 3 công ty con, lãi 6 tháng của Địa ốc Hoàng Quân (HQC) gấp hơn 7 lần cùng kỳ

Về HQC, đáng chú ý đầu năm vướng phải lùm xùm thượng tầng khi xuất hiện nhóm cổ đông lớn muốn đưa người vào HĐQT. Trong chia sẻ mới đây, Chủ tịch Trương Anh Tuấn không phủ nhận những thông tin bất lợi đã và đang gây ảnh hưởng lên tâm lý cổ đông. Sau sự cố trên, Công ty đặt mục tiêu sẽ phải hoàn thành kế hoạch, sau 7 năm không hoàn thành.

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận doanh thu đạt 145,7 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tương ứng tăng 14% lên 26,57 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng mạnh hơn 253% lên 15 tỷ đồng; chi phí được tiết giảm giảm 6%. Doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận lãi từ chuyển nhượng cổ phần với giá trị 14,34 tỷ đồng.

Được biết, đầu tháng 5/2022, HQC đã thông qua kế hoạch bán 3 công ty gồm:

(i) 12 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Simon (Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận công ty liên kết, sở hữu 40% vốn điều lệ) với giá trị 360 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Điểm mua 10 triệu cổ phiếu với giá 300 tỷ đồng và ông Hoàng Minh Đức mua 2 triệu cổ phiếu với giá 60 tỷ đồng.

(ii) gần 6 triệu cổ phiếu CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, sở hữu 18,3% vốn điều lệ) cho ông Hoàng Minh Đức với giá trị 117,12 tỷ đồng.

(iii) hơn 14 triệu cổ phiếu CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận (Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận công ty liên kết, sở hữu 44% vốn điều lệ). Trong đó, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC sẽ mua 7 triệu cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận với giá trị 819 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Như Hiền sẽ mua gần 3 triệu cổ phiếu với giá 335 tỷ đồng; bà Nguyễn Trần Thùy Trang sẽ mua gần 3 triệu cổ phiếu với giá 335 tỷ đồng; và ông Hoàng Minh Đức sẽ mua hơn 1,3 triệu cổ phiếu với giá 159,88 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2022, HQC đã không sở hữu cổ phần tại các đơn vị nói trên.

Bàn giao dự án Bình Trưng Đông và chuyển nhượng cổ phần tại 3 công ty con, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) lãi đột biến 633% sau nửa năm với 15 tỷ - Ảnh 1.

Bàn giao dự án Bình Trưng Đông và chuyển nhượng cổ phần tại 3 công ty con, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) lãi đột biến 633% sau nửa năm với 15 tỷ - Ảnh 2.

Khấu trừ, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 10 tỷ đồng, tăng đột biến 896% so với cùng kỳ năm trước.

Theo HQC, lợi nhuận quý 2 tăng mạnh còn nhờ Công ty đã tiến hành bàn giao dự án đã hoàn thiện, cụ thể là dự án Bình Trưng Đông. Mặt khác, Công ty cũng giảm được chi phí lãi vay, do tất toán khoản vay BIDV BSG và lãi trái phiếu.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 210 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 15,17 tỷ đồng, tăng 633% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, HQC đặt kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 9,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bàn giao dự án Bình Trưng Đông và chuyển nhượng cổ phần tại 3 công ty con, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) lãi đột biến 633% sau nửa năm với 15 tỷ - Ảnh 3.

Về HQC, đáng chú ý đầu năm vướng phải lùm xùm thượng tầng khi xuất hiện nhóm cổ đông lớn muốn đưa người vào HĐQT. Trong chia sẻ mới đây, Chủ tịch Trương Anh Tuấn không phủ nhận những thông tin bất lợi đã và đang gây ảnh hưởng lên tâm lý cổ đông. Sau sự cố trên, Công ty đặt mục tiêu sẽ phải hoàn thành kế hoạch, sau 7 năm không hoàn thành.

Ban điều hành cũng nhấn mạnh Công ty nhận khuyết điểm, ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc chưa hoàn thành kế hoạch và còn nhiều vấn đề chưa xử lý triệt để, trong đó có nợ thuế. Năm 2022 theo đó sẽ là năm HQC vựt dậy, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận 165 tỷ đồng, theo lộ trình con số đến năm 2023 là 400 tỷ đồng và năm 2024 sẽ là 600 tỷ đồng.

https://cafef.vn/ban-giao-du-an-binh-trung-dong-va-chuyen-nhuong-co-phan-3-cong-ty-con-lai-6-thang-cua-dia-oc-hoang-quan-hqc-gap-hon-7-lan-cung-ky-20220803100230756.chn

Link nội dung: https://dvt.vn/ban-giao-du-an-binh-trung-dong-va-chuyen-nhuong-co-phan-3-cong-ty-con-lai-6-thang-cua-dia-oc-hoang-quan-hqc-gap-hon-7-lan-cung-ky-a114597.html