Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9 HĐND

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND Tp.Hà Nội sẽ xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như nhóm vấn đề về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn.

Sáng 12/9, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội cho biết, kỳ họp này là kỳ họp chuyên đề, nhưng cũng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được xem xét, thông qua với nhiều nhóm vấn đề.

Cụ thể, HĐND TP xem xét về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố và Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08 năm 2016 của HĐND TP về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

“Đây là nội dung rất quan trọng, cấp thiết, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố. Nội dung này đã được HĐND Thành phố tập trung thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 - tháng 7/2022. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã tập trung hoàn thiện Đề án và dự thảo Nghị quyết để trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp này”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch HĐND Thành phố, trong thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của Thành phố. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai các công trình dự án còn chậm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố còn thấp, đến ngày 22/8, mới đạt tỷ lệ giải ngân 27,1% so với kế hoạch HĐND Thành phố giao.

Sự kiện - Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9 HĐND

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND Tp.Hà Nội. Ảnh - Thanh Hải.

Tại kỳ họp này, bên cạnh việc xem xét, quyết nghị về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố và Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công, các đại biểu HĐND Thành phố cũng sẽ tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời, bàn các giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố trong thời gian tới.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.

Qua đó, Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội bày tỏ, đây là nội dung quan trọng, cấp thiết và rất có ý nghĩa; thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc ghi nhận những đóng góp, cố gắng, đồng thời hỗ trợ, động viên đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập của thành phố yên tâm công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Đồng thời, HĐND TP cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố.

Sự kiện - Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9 HĐND (Hình 2).

HĐND TP sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh - Thanh Hải.

Hiện nay, về cơ bản, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế thành phố đang từng bước phục hồi và ổn định. Tuy nhiên, đời sống của Nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch. Nhằm giảm tác động do việc điều chỉnh học phí theo lộ trình của Chính phủ, với quan điểm đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh học sinh và để đảm bảo an sinh xã hội, thành phố xây dựng phương án mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022 (gồm cả phần thành phố hỗ trợ 50% học phí).

"Phần chênh lệch giữa mức thu thực tế so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81 sẽ do ngân sách thành phố cấp bổ sung. Ngoài chính sách trên, thành phố còn xây dựng cơ chế miễn học phí cho 02 nhóm là: trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc địa bàn các xã miền núi và một số đối tượng chính sách, khó khăn theo quy định", Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội nói.

Với những nội dung quan trọng trên, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI.

Link nội dung: https://dvt.vn/ha-noi-xem-xet-nhieu-noi-dung-quan-trong-tai-ky-hop-thu-9-hdnd-a116412.html