Mỗi ngày, Petrovietnam thu về hơn 2.610 tỷ đồng

Trong 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Petrovietnam đạt 627.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. 5 lĩnh vực chính của tập đoàn gồm: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, Công nghiệp khí, Chế biến dầu khí, Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao.

Trong năm 2021, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 627,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch trước 2 tháng, vượt 27,8% kế hoạch; nộp ngân sách 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 51,7 nghìn tỷ đồng, vượt 3 lần kế hoạch.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, khai thác dầu thô đã vượt 23% kế hoạch 8 tháng và bằng 84% kế hoạch năm 2022, bằng mức thực hiện cùng kỳ. Sản xuất cung ứng ra thị trường trong nước 1,22 triệu tấn đạm Urê, vượt 10% kế hoạch 8 tháng và bằng 72% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản xuất 4,56 triệu tấn xăng dầu (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn) vượt 8% kế hoạch 8 tháng và bằng 74% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu đạt 627.000 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt đạt 90.600 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 8 tháng đầu năm 2022 đạt 57.500 tỷ đồng, vượt 2,3 lần kế hoạch năm, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện Tập đoàn đang đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Hiện tại, doanh nghiệp này sở hữu gần 650 cửa hàng xăng dầu, 29 kho xăng dầu phân bổ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, hơn 100 xe bồn và 6 sà lan.

Link nội dung: https://dvt.vn/moi-ngay-petrovietnam-thu-ve-hon-2610-ty-dong-a116489.html