Quảng Nam: Xử phạt cửa hàng Điện máy xanh 80 triệu đồng

Công trình Cửa hàng Điện máy xanh Hiệp Đức vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 16/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định 2390/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với Công ty Cổ phần Thế giới di động. Số tiền xử phạt là 80 triệu đồng.

Hành vi vi phạm được xác định, đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, công trình Cửa hàng Điện máy xanh Hiệp Đức đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra phòng cháy và chữa cháy, Công ty Cổ phần Thế giới di động đưa công trình Cửa hàng Điện máy xanh Hiệp Đức vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Cơ quan Công an có thẩm quyền.

Vi phạm hành chính này được quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Theođó, Công ty Cổ phần Thế giới di động đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình Cửa hàng Điện máy xanh Hiệp Đức theo đúng quy định tại Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này.

Công ty Cổ phần Thế giới di động phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Thế giới di động không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Thế giới di động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định xử phạt này theo quy định của pháp luật.

 

Link nội dung: https://dvt.vn/quang-nam-xu-phat-cua-hang-dien-may-xanh-80-trieu-dong-a116649.html