Tập đoàn Cao su Việt Nam chốt quyền trả 1.640 tỷ đồng cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức là 13/10 và ngày thực hiện 27/10.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam ( HoSE: GVR ) công bố Nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 4,1%, 1 cổ phiếu được nhận 410 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức là 13/10 và ngày thực hiện 27/10. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2021.

Cổ tức năm 2021 là mức thấp nhất trong 3 năm qua, thấp hơn năm 2020 và 2019 (tỷ lệ 6%) và cao hơn 2018 (tỷ lệ 2,5%). Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức 5% vốn điều lệ.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm, tập đoàn báo cáo doanh thu 10.455 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.072 tỷ đồng, tăng 27% đạt 2.072 tỷ đồng. Lợi nhuận tập đoàn tăng trưởng nhờ hoạt động thanh lý cây cao su và tài sản cố định.

Mới đây, GVR công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 18.397 tỷ đồng và lợi nhuận 4.408 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo tập đoàn đánh giá xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã làm giá dầu, lạm phát tăng cao, tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn...cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GVR.

Khối nông nghiệp cao su chiếm tỷ trọng lớn về vốn đầu tư, doanh thu những tháng đầu năm có dấu hiệu tích cực nhưng hiện thị trường không ổn định, giá bán cao su giảm và tiêu thụ chậm, các chi phí đầu vào tăng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu.

Lĩnh vực hoạt động ở khu vực khu công nghiệp có mức lợi nhuận khá tốt nhưng quy mô còn nhỏ, quỹ đất cho thuê hiện hữu cơ bản hết. Nguồn thu chủ yếu hiện nay là lãi tiền gửi, thu phí dịch vụ, phân bổ doanh thu dài hạn đã thu từ các năm trước. Trong khi các dự án mới như mở rộng KCN Nam Tân Uyên, An Điền, Minh Hưng III...vẫn đang trong gia đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đầu tư.

Lĩnh vực chế biến gỗ ngoài việc gặp khó khăn về thị trường thì năm nay, nguồn gỗ phân bổ bị giới hạn nên hoạt động chế biến gỗ càng khó khăn. Khối công nghiệp cao su có chi phí đầu vào như nhiên liệu, chất đốt tăng cao, thị trường có biến động lớn theo chiều hướng xấu. Ngoài ra, nguồn thu của CTCP VRG Khải Hoàn năm nay giảm mạnh so với tăng trưởng đột biến của năm 2021 (năm 2021 lợi nhuận gần 800 tỷ đồng, năm 2022 chỉ có khả năng hoà vốn).

Còn khối ngành nghề khác không có tăng trưởng đột biến, lớn nhất là hoạt động của khối thủy điện, các nhà máy phát điện bị giới hạn về công suất thiết kế, nguồn nước, giờ phát điện, giá bán điện nên cũng đi ngang, cơ bản không có tăng trưởng.

Link nội dung: https://dvt.vn/tap-doan-cao-su-viet-nam-chot-quyen-tra-1640-ty-dong-co-tuc-a117618.html