Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa bị cách chức

Ông Nguyễn Tiến Lưu bị cách chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa sau hơn 3 tuần bị kỷ luật cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Nguyễn Tiến Lưu vừa bị cách chức Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa. Quyết định kỷ luật viên chức trên do ông Vũ Chí Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa ký ngày 30/9.

Ông Nguyễn Tiến Lưu đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Lưu bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cách tất cả chức vụ trong Đảng. Chi ủy chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh nhiệm kỳ 2018-2020 và 2020-2023 cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Qua xem xét, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng thời, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Sự kiện - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa bị cách chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa có trụ sở tại Tp.Nha Trang.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm Quy chế làm việc của chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Châu Tường

 

Link nội dung: https://dvt.vn/giam-doc-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tinh-khanh-hoa-bi-cach-chuc-a117629.html