Hóa dầu Petrolimex (PLC) sắp chi 97 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/12. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến là ngày 23/12.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (mã CK: PLC) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12% (tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/12. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến là ngày 23/12.

Với gần 80,8 triệu cp đang lưu hành, ước tính số tiền PLC sẽ chi để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức này là gần 97 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (mã: PLX) nắm 79,07% vốn tại PLC có thể nhận về 77 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex

PLC có truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt nhiều năm nay. Trước đó vào tháng 6, PLC chi hơn 121 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2022, PLC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.787 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng hóa và chi phí tài chính tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế của PLC chỉ tăng 1% so với cùng kỳ, đạt hơn 21,8 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.994 tỷ đồng tăng 23%, lợi nhuận sau thuế đạt 110,48 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, PLC đặt mục tiêu 7.515 tỷ đồng doanh thu thuần, 152 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu, 73% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về cơ cấu tài sản, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty 5.051,8 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Nợ phải trả là 3.733 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 3.732 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính (2.049 tỷ đồng).

Trên thị trường, giá cổ phiếu PLC đang ở mức 13.800 đồng/đơn vị (kết phiên sáng 15/11), giảm tới hơn 65% so với thị giá đầu năm.

Link nội dung: https://dvt.vn/hoa-dau-petrolimex-plc-sap-chi-97-ty-dong-tra-co-tuc-tien-mat-ty-le-12-a120829.html