May Sông Hồng (MSH) chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền tỷ lệ 25%, hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu năm sau 9 tháng

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty MSH dự chi 188 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 12.

Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã CK: MSH) vừa thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu MSH sẽ nhận được 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12. Ngày thanh toán dự kiến là 23/12.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 188 tỷ đồng trả cổ tức đợt này.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2022, công ty May Sông Hồng ghi nhận doanh thu đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh Công ty May Sông Hồng quý III/2022 Kết quả kinh doanh Công ty May Sông Hồng quý III/2022

Giá vốn hàng hóa lên tới 1.397 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả, Công ty đạt 144 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 111,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.381 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022, May Sông Hồng đặt kế hoạch doanh thu 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 500 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty hoàn thành 89% mục tiêu doanh thu, 72% lợi nhuận trước thuế.

Về cơ cấu tài sản, tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của công ty khoảng 3.798 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.243 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản.

So với đầu năm, hàng tồn kho của công ty May Sông Hồng giảm 17%, còn 776,6 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tính tới cuối quý III, vốn chủ sở hữu đạt 1.849 tỷ đồng bao gồm 793 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Link nội dung: https://dvt.vn/may-song-hong-msh-chot-quyen-tam-ung-co-tuc-tien-ty-le-25-hoan-thanh-89-ke-hoach-doanh-thu-nam-sau-9-thang-a120900.html