Doanh thu của Grab tăng gấp 2 lần trong quý III, Grab sửa mục tiêu cho năm tài chính 2022

Trong 3 tháng gần nhất, Grab đã ghi nhận khoản doanh thu đạt 382 triệu USD, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2021.

Với việc các mảng kinh doanh cốt lõi như gọi xe công nghệ và giao hàng đã quay trở lại hoạt động bình thường trong quý III, ứng dụng Grab có trụ sở tại Singapore đã chứng kiến doanh thu tăng đáng kể đồng thời thu hẹp khoản lỗ, theo Tech in Asia.

Cụ thể, trong 3 tháng gần nhất, Grab đã ghi nhận khoản doanh thu đạt 382 triệu USD, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2021.

Grab cho rằng, bước nhảy vọt này là nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ từ mảng gọi xe công nghệ cũng như giao hàng - hai mảng kinh doanh cốt lõi của siêu ứng dụng. Mức tăng trưởng tương đương của 2 mảng này lần lượt là 101% và 250% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, mảng kinh doanh giao hàng góp 171 triệu USD vào tổng doanh thu Grab trong quý, trong khi tổng giá trị hàng hóa (GMV) được bán ra trong quý III đạt 2,4 tỷ USD. Mảng kinh doanh này cũng lần đầu tiên chứng kiến ​​EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao) điều chỉnh tích cực, đạt 9 triệu USD so với khoản lỗ EBITDA 22 triệu USD mà Grab từng ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

“Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách luôn tập trung vào cấu trúc chi phí và ưu đãi, đồng thời đổi mới dịch vụ nhằm tăng sức mạnh tổng hợp trong hệ sinh thái siêu ứng dụng, qua đó thúc đẩy tần suất giao dịch, tỷ lệ giữ chân người dùng và mức độ tương tác”, Anthony Tan, CEO và là người sáng lập Grab, cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó, doanh thu từ mảng gọi xe công nghệ của Grab đạt 176 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 7 - tháng 9, với GMV của mảng kinh doanh này đạt gần 1 tỷ USD.

Doanh thu mảng dịch vụ tài chính của Grab trong quý III cũng tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20 triệu USD, cùng với GMV đạt 1,5 tỷ USD. Khoản lỗ trước lãi vay, thuế, khấu hao đã điều chỉnh của Grab trong quý được cải thiện lên mức 161 triệu USD. Theo Grab, khoản lỗ này được cải thiện khi công ty tiếp tục tăng GMV và tối ưu hóa chi tiêu khuyến khích theo tỷ lệ phần trăm của GMV trên các mảng kinh doanh theo chiều dọc khác nhau. 

 

Thua lỗ hơn nửa tỷ USD trong quý II, Grab quyết định ngừng dịch vụ bếp đám mây từ tháng 12

Tổng giá trị hàng hóa của Grab trong quý III đạt mức 5,1 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Grab cũng đã sửa đổi mục tiêu doanh thu cho năm tài chính 2022 lên mức từ 1,32 tỷ USD đến 1,35 tỷ USD. Trước đó, siêu ứng dụng có trụ sở tại Singapore kỳ vọng doanh thu năm tài chính 2022 đạt mức từ 1,25 tỷ USD đến 1,3 tỷ USD.

Ngoài ra, mục tiêu lỗ trước lãi vay, thuế và khấu hao đã được Grab điều chỉnh cho nửa cuối năm tài chính 2022 lên 315 triệu USD, cải thiện so với dự báo lỗ 380 triệu USD được đưa ra trước đó.

Link nội dung: https://dvt.vn/doanh-thu-cua-grab-tang-gap-2-lan-trong-quy-iii-grab-sua-muc-tieu-cho-nam-tai-chinh-2022-a121006.html