Novaland (NVL) bổ sung tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu

HĐQT Novaland cũng bổ sung biện pháp bảo đảm là bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện của Delta-Valley để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến trái phiếu NVLB2123012.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa thông qua việc thế chấp bổ sung tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến trái phiếu NVLB2123012. Bên bảo đảm là Công ty TNHH Delta Valley - Bình Thuận (gọi tắt là Delta-Valley).

Qua đó, HĐQT Novaland cũng bổ sung biện pháp bảo đảm là bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện của Delta-Valley để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến trái phiếu NVLB2123012.

Tài sản bảo đảm bao gồm động sản và quyền tài sản phát sinh từ phân khu A và phân khu B thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết. Đây là dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại dương do Delta-Valley làm chủ đầu tư, nằm trên khu đất có diện tích khoảng 986.33 ha.

Trong đó, phân khu A có tổng diện tích 206.400 m2, nằm trên các lô đất có ký hiệu Z2-58-C, Z2-12, Z2-58-D và Z2-11-B trên bản vẽ quy hoạch chi tiết Tổ hợp khu du lịch đại dương (Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 3) tại từng thời điểm, nhưng không bao gồm các sản phẩm bất động sản thuộc phân khu A mà các đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn và/hoặc môi giới ký kết với Delta-Valley đã giới thiệu, tư vấn, thỏa thuận, hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào khác tương tự cho các bên thứ 3 trước ngày 25/11/2022 (phần loại trừ) với điều kiện tổng số lượng sản phẩm bất động sản của phần loại trừ không vượt quá 166 sản phẩm và diện tích khuôn viên đất của các sản phẩm bất động sản thuộc phần loại trừ không vượt quá 23.240 m2.

Còn phân khu B có tổng diện tích 70.296,77 m2, nằm trên các lô đất có ký hiệu K6-6, K6-7, K6-8 và TMDV trên bản vẽ quy hoạch chi tiết Tổ hợp khu du lịch đại dương (Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 4).

Theo công bố thông tin về tình hình sử dụng trái phiếu ngày 24/06/2022, lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, tổng khối lượng là 13 triệu trái phiếu. Mục đích sử dụng vốn là để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô hoạt động của tổ chức phát hành.

Cụ thể, lô trái phiếu NVLB2123012 được dùng để thanh toán trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu NVLB2122005 được phát hành bởi TCPH ngày 26/05/2021 và góp thêm 500 tỷ đồng vốn vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn.

Link nội dung: https://dvt.vn/novaland-nvl-bo-sung-tai-san-bao-dam-cho-nghia-vu-thanh-toan-trai-phieu-a121919.html