Kinh doanh giảm sút, Cao su Đồng Phú (DPR) hủy phương án tạm ứng cổ tức 2022

Trước đó, HĐQT DPR đã thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 30/11/2022, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/12/2022 và ngày thanh toán dự kiến là 31/03/2023.

CTCP Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) vừa thông qua nghị quyết HĐQT đã thông qua việc hủy phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ban hành ngày 30/11/2022.

Trước đó, HĐQT DPR đã thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 30/11/2022, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/12/2022 và ngày thanh toán dự kiến là 31/03/2023.

Với 43 triệu cp đang lưu hành, ước tính DPR cần chi 86 tỷ đồng nếu thực hiện tạm ứng.

Tuy nhiên, HĐQT DPR đã hủy phương án tạm ứng trên với lý do chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Theo kế hoạch, DPR dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Tính cả 443,025 cp hoán đổi sau khi sáp nhập xong CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (UPCoM: DPD), DPR dự kiến phát hành hơn 43.4 triệu cp để tăng vốn. Tuy nhiên, đến nay, Công ty vẫn chưa triển khai được phương án này.

Về kết quả kinh doanh quý III/2022, DRP ghi nhận mức lãi ròng tiếp tục trong xu hướng giảm. Giá vốn hàng bán ở mức hơn 205 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí trong kỳ bao gồm: chi phí tài chính tăng đột biến gấp hơn 7 lần lên mức 1,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái còn 4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xuống 17,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của DPR ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lưu chuyển dòng tiền thuần của DPR cũng ghi nhận âm 85,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đơn vị đang gặp khó khăn trong việc xoay sở dòng tiền để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Tại thời điểm kết thúc 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của DPR là 4.255,6 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là tài sản dài hạn lên tới 2.387,9 tỷ đồng.

 

Link nội dung: https://dvt.vn/kinh-doanh-giam-sut-cao-su-dong-phu-dpr-huy-phuong-an-tam-ung-co-tuc-2022-a122216.html