Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank,... công bố

Còn 1 ngày nữa là vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp đang lần lượt công bố BCTC quý 4.

- VNSteel (TVN) lỗ 406 tỷ đồng trong quý 4, cả năm lỗ 789 tỷ đồng.

- Đức Giang (DGC) lãi trước thuế 1.195 tỷ đồng trong quý 4, giảm 18% và cả năm lãi 6.375 tỷ đồng, tăng 142%.

- FPT Telecom (FOX) lãi trước thuế 649 tỷ đồng trong quý 4, tăng 6% và cả năm lãi 2.818 tỷ đồng, tăng 18%.

- Điện Khánh Hòa (KHP) lãi trước thuế 62 tỷ đồng trong quý 4, tăng 830% và cả năm lãi 72 tỷ đồng, tăng 29%.

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4

 Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank,... công bố  - Ảnh 1.

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4 sắp xếp theo ngành

 Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank,... công bố  - Ảnh 2.
 Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank,... công bố  - Ảnh 3.
 Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank,... công bố  - Ảnh 4.

Link nội dung: https://dvt.vn/cap-nhat-bctc-quy-4-sang-ngay-1901-mot-ong-lon-nganh-thep-bao-lo-hon-400-ty-dong-them-duc-giang-fpt-telecom-viet-capital-bank-cong-bo-a126483.html