Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam

Tên chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam Chuyên ngành: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới – 62720153 Họ tên: Nguyễn Kim Thư Ngày bảo vệ: 26-04-2016 Hướng dẫn 1:PGS.TS Nguyễn Văn Kính Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Vũ Trung Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

 CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam” Mã số: 62720153;  Chuyên ngành: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Thư Người hướng dẫn:
  1. PGS.TS Nguyễn Văn Kính
  2. PGS.TS Nguyễn Vũ Trung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội Những kết luận mới của luận án: 1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam. –  Triệu chứng lâm sàng thường gặp: phát ban (91,5%); loét miệng (73,9%); sốt (62,1%); giật mình (51,4%); nôn (13,6%), tiêu chảy (5,3%). –  24,6% trẻ có biến chứng, gồm biến chứng thần kinh, tuần hoàn và hô hấp. Trong số này, biến chứng thần kinh thường gặp nhất (67,7%), tiếp theo là biến chứng tuần hoàn (24,3%) và hô hấp (22%). – Kết quả xét nghiệm máu: 20,9%  trẻ có bạch cầu máu tăng trên 16 000 tb/mm3, 94,4% có máu lắng tăng, 32,4% có AST tăng và 21,6% có glucose máu tắng. 2. Các căn nguyên vi rút gây bệnh Tay Chân Miệng. – Kết quả xác định EV bằng kỹ thuật RT-PCR: EV71 chiếm 54,5%, các EV khác chiếm 45,5%. – Kết quả xác định các nhóm và dưới nhóm EV bằng kỹ thuật giải trình tự gen:   + Các nhóm EV chính gây bệnh Tay Chân Miệng: EV71(68,2%), Coxsackievirus (25,2%), Echovirus (2,1%) và các EV khác (4,5%). +   2 dưới nhóm vi rút đường ruột chính gây bệnh Tay Chân Miệng: EV71-C4 (58,9%) và Coxsackie A6 (17%). 3. Các yếu tố tiên lượng bệnh TCM. Các yếu tố nguy cơ bệnh nặng gồm:

Link nội dung: https://dvt.vn/nghien-cuu-dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-va-can-nguyen-vi-rut-gay-benh-tay-chan-mieng-tai-viet-nam-a584.html