Lợi nhuận PV Oil tăng 460%

Nhờ việc giá xăng dầu thế giới thấp hơn cùng kỳ, PV Oil ghi nhận giá vốn quý IV/2020 thấp giúp lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với quý IV/2019.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV Oil (OIL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận ròng vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, 3 tháng cuối năm 2020, nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 thị trường trong nước ghi nhận 9.092 tỷ đồng doanh thu, giảm tới 56% so với cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên, nhờ việc giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp thu về trong quý vừa qua vẫn tương đương cùng kỳ, đạt 621 tỷ đồng.

Theo lý giải từ lãnh đạo doanh nghiệp, do biến động giá xăng dầu thế giới những tháng cuối năm, với việc giá dầu Brent bình quân quý IV/2020 ở mức 44,1 USD/thùng, giảm 33% (tương đương 18,92 USD/thùng) so với cùng kỳ nên giá vốn hàng bán của công ty giảm dẫn tới lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước, sau thuế cùng tăng.

Cũng trong quý vừa qua, các chi phí phát sinh trong kỳ của PV Oil đều giảm đáng kể với chi phí tài chính giảm 53%; chi phí bán hàng giảm 4%; và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8%.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA PV OIL

Nhãn201520162017201820192020
Doanh thu Tỷ đồng 509873929760353611717987250015
Lợi nhuận sau thuế
674565571589347-177

Kết quả trên cùng với khoản lợi nhuận khác tăng gấp 7 lần giúp PV Oil thu về 181 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn 277% so với cùng kỳ. Cùng với việc được hoàn lại một phần chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp quý liền trước, lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp của PV Oil ghi nhận mức tăng gần 460% trong kỳ, đạt 190 tỷ đồng.

Nếu tính riêng công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ PV Oil cũng là 141 tỷ, gấp 10 lần cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2020, nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 thị trường trong nước ghi nhận hơn 50.000 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn 37% so với năm liền trước.

Bất chấp mức tăng lợi nhuận 460% quý cuối năm, PV Oil vẫn lỗ ròng 177 tỷ đồng cả năm. Số lỗ kể trên chủ yếu đến từ khoản lỗ gần 540 tỷ của quý I khi dịch Covid-19 bùng phát và giá xăng dầu thế giới tăng mạnh.

Năm 2020, PV Oil đặt mục tiêu doanh thu 52.200 tỷ và lợi nhuận sau thuế 376 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu và không ghi nhận lợi nhuận.

Tại thị trường trong nước, PV Oil là nhà bán lẻ lớn thứ 2 với hơn 20% thị phần, xếp sau Petrolimex với hơn 50%. Tại Lào, PV Oil cũng đứng thứ 2 với 10% thị phần.

Nhà phân phối này đang vận hành và quản lý hơn 3.500 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, trong đó có 570 cửa hàng trực thuộc sở hữu và hơn 3.000 đại lý/nhượng quyền thương mại.

Ngoài ra, công ty con vận hành nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Lào và sở hữu công ty con PV Oil Singapore kinh doanh dầu thô trên thị trường quốc tế.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của nhà bán lẻ này ở mức hơn 22.000 tỷ đồng, giảm 17% so với cuối năm 2019. Trong đó, thay đổi lớn diễn ra ở chỉ tiêu tài sản ngắn hạn với mục các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu khác giảm xấp xỉ 4.000 tỷ.

Cùng với mức giảm của chỉ tiêu tài sản, nợ phải trả của PV Oil cũng giảm tương ứng, đặc biệt, vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn + dài hạn) giảm hơn 800 tỷ đồng.

Cập nhật tình hình Covid-19

Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm cộng đồng tính từ 28/1/2021
893CA NHIỄM
Tỉnh Hôm qua Hôm nay Tổng số ca
Hải Dương +1 0 709
Hà Nội 0 0 35
Quảng Ninh 0 0 61
TP.HCM 0 0 36
Gia Lai 0 0 27
Bình Dương 0 0 6
Bắc Ninh 0 0 5
Hoà Bình 0 0 2
Hải Phòng 0 0 4
Bắc Giang 0 0 2
Điện Biên 0 0 3
Hà Giang 0 0 1
Hưng Yên 0 0 2
corona_counter.css

Link nội dung: https://dvt.vn/loi-nhuan-pv-oil-tang-460-a78762.html