Thế giới Di động phát hành tiếp 10,2 triệu cổ phiếu ESOP

Các cổ phiếu MWG này được chia làm 2 đợt phát hành. Đợt đầu tiên thực hiện vào tháng 3, 4/2021.

HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tỷ lệ phát hành 2,2%.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành là 10,25 triệu đơn vị, chia làm 2 đợt. Đợt đầu dự kiến phát hành 9,3 triệu cổ phiếu trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021. Phần cổ phiếu còn lại dự kiến sẽ triển khai trong năm 2022. 

Giá cổ phiếu MWG phát hành là 10.000 đồng/đơn vị, ước tính tổng giá trị cổ phần thu về qua 2 đợt phát hành là hơn 100 tỷ đồng. 

Đối tượng được hưởng mua cổ phiếu này là cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên có đóng góp cho sự tăng trưởng, cải thiện hiệu quả kinh doanh của MWG trong năm 2020. Phương thức phân phối cổ phiếu được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân. Các cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. 

 

Công ty Thế Giới Di Động sắp phát hành 13,6 triệu cổ phiếu ESOP

Trước đó, vào tháng 1/2021, MWG đã phát hành hơn 13 triệu cổ phiếu ESOP và thu về hơn 130 tỷ đồng. 

Về hoạt động kinh doanh, năm 2020, MWG ghi nhận doanh thu hơn 108.000 tỷ đồng và 3.920 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 6% và 2% so với năm trước. Công ty cũng đặt mục tiêu năm 2021 sẽ đạt 125.000 tỷ đồng và thu về 4.750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Link nội dung: https://dvt.vn/the-gioi-di-dong-phat-hanh-tiep-102-trieu-co-phieu-esop-a79098.html