Tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 39,4%, Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC?

Tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo Airways đã giảm xuống 39,4% sau khi hãng hàng không tăng vốn lên 10.500 tỷ đồng vào đầu năm 2021.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) cho biết đã giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) xuống còn 39,4%. Điều này đến từ việc hãng hàng không đã thực hiện tăng vốn từ 7.000 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng vào ngày 5/2/2021.

Tại thời điểm 31/12/2020, tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo Airways là 51,29%.

Như vậy, Bamboo Airways có thể không còn được ghi nhận là công ty con của Tập đoàn FLC kể từ quý 1 năm nay, đồng nghĩa với việc không hợp nhất kết quả kinh doanh.

Ngành vận tải hàng không chịu ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19 trong năm 2020, nhưng phía Bamboo Airways vẫn báo lãi 400 tỷ đồng, tăng 34%. Lượng khách vận chuyển của hãng tăng 40%, số chuyến khai thác tăng 41%.

Tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 39,4%, Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC? - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính kiểm toán của FLC cho thấy doanh thu mảng cung cấp dịch vụ (gồm hàng không và khách sạn – nghỉ dưỡng) ghi nhận 4.780 tỷ đồng, tăng 31%. Giá vốn hoạt động này lên tới 9.076 tỷ đồng, tăng 78%. Lỗ gộp gần 4.300 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy rằng, lợi nhuận của Bamboo Airways có thể đến từ hoạt động tài chính, hoặc hoạt động khác.

Sau kiểm toán, doanh thu FLC tăng thêm 108 tỷ đồng, đạt 13.502 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 125 tỷ đồng, đạt 308 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 39,4%, Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC? - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC kiểm toán 2020

Link nội dung: https://dvt.vn/ty-le-so-huu-giam-xuong-con-394-bamboo-airways-khong-con-la-cong-ty-con-cua-flc-a79207.html