C4G, VNE, FMC, HNG, ACB, HDC, TNI, DID, BBC, BNA, AMS, AG1, APT, PVM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (C4G): CTCP Chứng khoán VnDirect (VND) đã bán 650.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.989.000 cp (tỷ lệ 7,99%). Giao dịch thực hiện ngày 9/3/2021.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 1.876.662 cp (tỷ lệ 2,29%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 20/4/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): CTCP Tập đoàn PAN đã mua 6.565.288 cp, nâng lượng sở hữu từ 17.556.730 cp (tỷ lệ 35,8%) lên 24.122.018 cp (tỷ lệ 40,99%). Giao dịch thực hiện ngày 10/3/2021.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 80 triệu cp trong tổng số 330.165.840 cp (tỷ lệ 29,78%) đang sở hữu cho đối tác chiến lược. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 20/4/2021.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Norges Bank đăng ký mua 10 triệu cp. Trước giao dịch Norges Bank không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 16/4/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ACB, cùng thời gian, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (SSMIT) đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Samsung Vietnam Securities Master không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Trần Minh Chính, nhà đầu tư, đã bán 518.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.773.738 cp (tỷ lệ 11,687%). Giao dịch thực hiện ngày 11/3/2021.

CTCP CNG Việt Nam (CNG): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 192.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.498.370 cp (tỷ lệ 5,55%). Giao dịch thực hiện ngày 9/3/2021.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI): Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 3.391.490 cp (tỷ lệ 6,46%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/3 đến 22/4/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): Bà Trần Thị Mỹ Dung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 290.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 940.400 cp (tỷ lệ 6,77%). Giao dịch thực hiện ngày 12/3/2021.

CCP Bibica (BBC): Bà Nguyễn Thị Trâm Anh, nhà đầu tư, đã mua tổng cộng 1.508.800 cp (tỷ lệ 9,78%) rồi bán bớt 754.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 754.400 cp (tỷ lệ 4,89%). Trước giao dịch này bà Trâm Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 11/3/2021.

CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA): Ông Lê Đức Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 159.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 264.800 cp (tỷ lệ 3,31%). Giao dịch thực hiện ngày 10/3/2021.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Đinh Ngọc Thắng, ủy viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 600.000 cp (tỷ lệ 1,64%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 16/4/2021.

CTCP 28.1 (AG1): Ông Nguyễn Văn Tài, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 100.800 cp (tỷ lệ 2,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/3 đến 16/4/2021.

CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT): CTCP Đầu tư SFC đăng ký mua 884.898 cp. Trước giao dịch Đầu tư SFC sở hữu 3.603.102 cp (tỷ lệ 40,94%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 16/4/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM): Ông Bùi Quang Thi, em rể ông Vĩ Đức Tiến - Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1,1 triệu cp (tỷ lệ 2,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 16/4/2021.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/c4g-vne-fmc-hng-acb-hdc-tni-did-bbc-bna-ams-ag1-apt-pvm-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-a79908.html