Thu nhập khủng từ chuỗi video phản cảm của Youtuber Thơ Nguyễn

Thơ Nguyễn đã từng nhiều lần bị lên án, chỉ trích vì những nội dung video phản cảm, vô giá trị, mặc dù vậy số tiền mà youtuber này kiếm được là cực khủng.

Infocus - Thu nhập khủng từ chuỗi video phản cảm của Youtuber Thơ Nguyễn

Có thể thấy những video được cho là vô giá trị, phản cảm của Youtuber này thì rất nhiều view.

Link nội dung: https://dvt.vn/thu-nhap-khung-tu-chuoi-video-phan-cam-cua-youtuber-tho-nguyen-a80754.html