Nhóm quỹ của Dragon Capital sẽ mua vào hơn 10,5 triệu cổ phiếu ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo về giao dịch liên quan đến nhóm cổ đông nội bộ liên quan đến Dragon Capital... ...

Theo thông báo, quỹ thành viên của Dragon Capital là Norges Bank đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ACB, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đăng ký mua 500.000 cổ phiếu ACB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3-16/4/2021 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá đối với 10 triệu cổ phần ACB của Norges Bank là 100 tỷ đồng. Hiện cả Norges Bank và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đều không sở hữu cổ phiếu ACB. Chủ tịch của Dragon Capital, ông Dominic Scriven hiện là Thành viên HĐQT của ACB.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch sáng 18/3, thị giá cổ phiếu ACB đứng ở mức 33.900 đồng/cổ phần. Ước tính với mức giá này, hai quỹ trên sẽ chi ra khoảng 355 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trước đó, ngày 10/3, Dragon Capital thông qua hai quỹ ngoại là First Burns Investments Ltd (FBIL) và Asia Reach Investments Ltd (ARIL) đã bán ra hơn 100 triệu cổ phiếu ACB trong khi một quỹ thành viên khác là DC Developing Markets Strategies Public Ltd Co (DCDMSPLC) mua vào 5 triệu cổ phiếu ACB. Theo đó, số cổ phiếu ACB do nhóm này nắm giữ giảm từ hơn 260 triệu cổ phần xuống còn 165 triệu cổ phần, tỷ lệ sở hữu giảm từ 12,0396% xuống còn 7,6423%. 

Về kế hoạch kinh doanh của ACB năm 2021, ngân hàng này dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 10.602 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng 9%. Tỷ lệ cổ tức 25%.

Như vậy, cổ tức năm 2020 của ACB cũng dự kiến chia cho cổ đông ở mức 25% bằng cổ phiếu. Đây là mức thấp hơn so với năm 2019 khi ngân hàng chia 30% cổ tức cho cổ đông.

Link nội dung: https://dvt.vn/nhom-quy-cua-dragon-capital-se-mua-vao-hon-105-trieu-co-phieu-acb-a80899.html