Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu bầu Chủ tịch Quốc hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hồi đồng Bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm này, ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ là người duy nhất trong danh sách được đề cử.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, ngày mai 31/3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Nghị quyết miễn nhiệm với bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia mới.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, là Bí thư Hà Nội thứ 2 được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quốc hội, sau Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Link nội dung: https://dvt.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-vuong-dinh-hue-duoc-gioi-thieu-bau-chu-tich-quoc-hoi-a82518.html