Nhựa An Phát Xanh chào bán 75 triệu cổ phiếu giá 14.000 đồng

AAA đăng ký chào bán 75 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu nhằm thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động với tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 1.050 tỷ đồng...

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã AAA-HOSE) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, AAA đăng ký chào bán 75 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu nhằm thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động với tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu; thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5/2021.

Tính đến ngày 11/1/2021, cơ cấu cổ đông của AAA gồm: cổ đông trong nước nắm giữ 96,84% - trong đó, tổ chức nắm giữ 54,51% và cổ đông cá nhân nắm giữ 42,32%; cổ đông nước ngoài nắm giữ 3,16% - trong đó, tổ chức nắm 2,16% và cá nhân là 1%.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 100%. Do vậy, nhà đầu nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty.

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần của công ty giảm 19,8% xuống 7.428,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 27,8%, xuống còn hơn 283 tỷ đồng. Nguyên nhân là do kết quả hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại An Phát Complex bị giảm mạnh (~90%) so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hoạt động sản xuất bao bì nhựa chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu khiến cho tỷ lệ % doanh thu giảm ít hơn tỷ lệ giảm của lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, nợ phải trả của công ty là hơn 4.545 tỷ đồng - giảm hơn 180 tỷ so với cùng kỳ - trong đó, nợ ngắn hạn là gần 3.773 tỷ và nợ dài hạn là gần 773 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng từ 3.255 tỷ lên 4.024 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) dự báo doanh thu năm 2021 của AAA đạt 8.895 tỷ đồng tăng 19,7%. Trong đó năm 2021 mảng bất động sản tăng trở lại nhờ vào doanh thu diện tích Complex còn lại và dự án Bất động sản Complex 1 bắt đầu thương mại từ trong quý 3, quý 4/2021. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất bao bì nhựa tiếp tục tăng nhờ vào việc tối ưu năng suất thiết bị và đóng góp từ bao Jumbo của công ty nhựa bao bì An Vinh.

Cụ thể: Một là, sản xuất hạt nhựa kết thúc năm 2020 đạt 99 nghìn tấn tăng 4% yoy trong bối cảnh dịch Covid 19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi ước tính sản lượng bao bì năm 2021 của AAA tăng lên gần 105.000 tấn/năm, tăng 6,1% so với năm 2020. Tỷ trọng bao bì phân hủy sinh học tiếp tục tăng và đạt 50% doanh thu đến năm 2023. Ước tính doanh thu bao bì màng mỏng đạt 3.680 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng thêm 1,6% lên 14,6%.

Hai là, Bao bì Jumbo đóng góp 500-600 tỷ đồng doanh thu mỗi năm cho AAA. Nằm trong chiến lược mở rộng sản phẩm ngành nhựa, quý 3/2020, AAA đã mua An Vinh - công ty chuyên sản xuất bao bì Jumbo với sản lượng 12.000 tấn/năm. Chúng tôi dự kiến sau 3 năm đi vào hoạt động từ năm 2019, sản lượng sản xuất của An Vinh sẽ đạt công suất 80%-85% đem về 400 tỷ đồng doanh thu cho AAA trong năm 2021.

Ba là, chúng tôi ước tính trong năm 2021, AAA sẽ ghi nhận gần 15ha diện tích cho thuê mới từ dự án Complex tương ứng doanh thu gần 302 tỷ đồng. Ngoài ra doanh thu cho thuê nhà xưởng và thu phí dịch vụ đạt 128 tỷ đồng. Đối với dự án Complex 1 vừa được chính phủ phê duyệt phương án đầu tư, chúng tôi ước tính công ty sẽ bán được 19ha trong quý 4 và thu về 309 tỷ đồng doanh thu và 126 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy năm 2021, mảng Bất động sản Khu công nghiệp của AAA sẽ đạt khoảng 740 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận.

Bốn là, kết quả hoạt động công ty con HII tăng mạnh do liên tục mở rộng công suất sản xuất CACO3, hạt Calbest trong 2 năm 2019-2020 thông qua đầu tư thêm dây chuyền, máy mới. Trên cơ sở đó, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của AAA đạt 621 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2019 với điểm nhấn lợi nhuận từ Bất động sản khu công nghiệp và tăng trưởng sản lượng bao bì màng mỏng, bao bì Jumbo.

Trên thị trường, giá cổ phiếu AAA tăng nhẹ lên 16.450 đồng/cổ phiếu.

Link nội dung: https://dvt.vn/nhua-an-phat-xanh-chao-ban-75-trieu-co-phieu-gia-14000-dong-a82559.html