Quý 1, huy động vốn trên thị trường chứng khoán đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42%

Dịch Covid-19 được khoanh vùng và kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường làm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tăng...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, dịch Covid-19 được khoanh vùng và kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường làm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tăng; thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; thị trường chứng khoán tăng trưởng khá với tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế quý 1/2021 tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính đến thời điểm 19/3/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,49% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm trước tăng 1,55%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,54% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0,51%); tín dụng của nền kinh tế tăng 1,47% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0,68%).

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 1/2021 ước tính tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 6% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 11%.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 18.907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12.433 tỷ đồng/phiên, tăng 19,6%; khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 174.324 hợp đồng/phiên, tăng 11%.

Tính đến ngày 31/12/2020, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm - tăng 14,87% so với cuối năm 2019. Thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 351,6 triệu chứng khoán/ngày; tương ứng giá trị bình quân đạt hơn 6.425 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 92,66% về khối lượng và 55,56% về giá trị so với năm 2019.

Đồng thời, dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường cũng duy trì ổn định với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 403 nghìn tỷ đồng, tăng 26,51% so với năm 2019, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 12,45% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 15.741 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,9% tổng sốgiá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Vốn hoá thị trường cổ phiếu trên HOSE tại ngày 31/12/2020 đạt hơn 4,98 triệu tỷ đồng, tăng 24,43% so với cuối năm 2019, chiếm 97% giá trị vốn hoá toàn thị trường cổ phiếu niêm yết và đạt khoảng 67,6% GDP năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, có 553 mã chứng khoán được niêm yết trên HOSE, trong đó, có 392 mã cổ phiếu; 33 mã trái phiếu, 07 chứng chỉ ETF, 03 chứng chỉ quỹ đóng và 118 mã chứng quyền có đảm bảo. Tổng khối lượng niêm yết là 101 tỷ chứng khoán với tổng trị giá hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 18,69% về khối lượng và 16,8% về giá trị so với năm 2019.

Còn trên HNX, trong năm 2020, HNX đã chấp thuận niêm yết cho 14 doanh nghiệp với giá trị đăng ký niêm yết đạt hơn 16,9 nghìn tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm. Đến ngày 31/12/2020, có 353 doanh nghiệp với giá trị niêm yết đạt hơn 144,93 nghìn tỷ đồng, giá trị văn hóa đạt 212,3 nghìn tỷ đồng (giảm 14 doanh nghiệp nhưng tăng xấp xỉ 10,57% về giá trị vốn hóa so với cuối năm 2019).

Link nội dung: https://dvt.vn/quy-1-huy-dong-von-tren-thi-truong-chung-khoan-dat-55562-ty-dong-tang-42-a82634.html