Chân dung ông Nguyễn Khắc Định – tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Sáng 1/4, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sự kiện - Chân dung ông Nguyễn Khắc Định – tân Phó Chủ tịch Quốc hội

Link nội dung: https://dvt.vn/chan-dung-ong-nguyen-khac-dinh-tan-pho-chu-tich-quoc-hoi-a82764.html