FPT sẽ phát hành hơn 5,2 triệu cổ phiếu ESOP

FPT thông qua phương án phành hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao năm 2021 với số lượng dự kiến phát hành 1.290.300 cổ phiếu...

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên và lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, FPT thông qua phương án phành hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao năm 2021 với số lượng dự kiến phát hành 1.290.300 cổ phiếu, tỷ lệ không quá 0,1646%.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 10 năm kể từ ngày phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 31/3 đến ngày 14/4/2021.

Cùng ngày, công ty cũng thông báo phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020 với số lượng dự kiến phát hành là 3.919.468 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 0,5%. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm kể từ ngày phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện, FPT có 783.905.110 cổ phiếu đang lưu hành và 82.376 cổ phiếu quỹ.

Mới đây, FPT công bố kết quả kinh doanh 2 tháng 2021 với doanh thu đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 557 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông và Giáo dục.

Trong đó, xuất khẩu phần mềm có doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi dịch vụ Chuyển đổi số (DX).

Mảng Viễn thông có doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 18% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV 2 chữ số cùng với tiết kiệm chi phí và mảng Giáo dục tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2 chữ số trong 2 tháng 2021.

Năm 2021, FPT dự kiến doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, giá cổ phiếu FPT tăng nhẹ lên 77.700 đồng/cổ phiếu.

Link nội dung: https://dvt.vn/fpt-se-phat-hanh-hon-52-trieu-co-phieu-esop-a82769.html