Dịch vụ Phân phối Tổng hợp dầu khí (PSD) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 71%

Năm 2020 PSD ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 17,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 và đã vượt 22,8% kế hoach lợi nhuận cả năm.

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp dầu khí (mã chứng khoán PSD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 21/4 sắp tới, trong đó ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, PSD đạt hơn 8.237,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh 44,6% so với năm 2019. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng cao hơn, tăng ở mức 45,7% so với năm trước và chi phí thuế TNDN cũng tăng mạnh gấp gần 2 lần năm 2020 lên mức 31,4 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 17,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 1.793 đồng.

So với kế hoạch đã đề ra là doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận 45,6 tỷ đồng, năm qua, PSD đã vượt 37,3% về doanh thu và vượt 22,8% kế hoach lợi nhuận.

Với kết quả đạt được, PSD đề xuất sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 15%, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 16/3 vừa qua. Tỷ lệ 5% còn lại sẽ giao cho HĐQT thực hiện chi trả bằng tiền cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020 vào thời điểm cuối năm 2021 hoặc trong quý 1/2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 PSD đặt mục tiêu đạt 9.000 tỷ đồng tổng doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 55% lên 120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 71,4% lên mức 96 tỷ đồng. Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2 % và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20% bằng tiền, cổ phần hoặc tài sản hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ xin ý kiến ĐHCĐ về phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 không được phép vượt quá tỷ lệ 15% nếu điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

Cũng tại ĐHCĐ, PSD dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Ninh kể từ ngày 22/4 và sẽ thực hiện bổ nhiệm thành viên mới.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch 1/4, cổ phiếu PSD tăng 8,5% lên 17.900 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 311.300 đơn vị, gấp gần 12 lần so với 2 phiên giao dịch gần đây.

Dịch vụ Phân phối Tổng hợp dầu khí (PSD) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 71% - Ảnh 1.

Vân Thu

Theo Nhịp sống kinh tế

Link nội dung: https://dvt.vn/dich-vu-phan-phoi-tong-hop-dau-khi-psd-len-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2021-tang-71-a82812.html