Chân dung ông Lê Quang Huy - tân Chủ nhiệm ủy ban KHCN&MT của Quốc hội

Ông Lê Quang Huy vừa được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp Luật trân trọng giới thiệu đến độc giả chân dung ông Lê Quang Huy - tân Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Sự kiện - Chân dung ông Lê Quang Huy - tân Chủ nhiệm ủy ban KHCN&MT của Quốc hội

Link nội dung: https://dvt.vn/chan-dung-ong-le-quang-huy-tan-chu-nhiem-uy-ban-khcnmt-cua-quoc-hoi-a83321.html