Chủ tịch huyện khẳng định nội dung trong "đoạn video nói doanh nghiệp đi làm phải có phong bì" đã bị cắt dán

Phóng viên Tiền Lê của báo Tiền phong thuật lại, ông Đ.T.N. khẳng định, nội dung trong đoạn video "đã bị cắt dán".

Theo thông tin trên Kiemsat.vn, trong một buổi trò chuyện cà phê sáng hàng tuần với doanh nghiệp, ông Đ.T.N. (Chủ tịch UBND một huyện ở tỉnh Kon Tum) có chia sẻ nội dung, khi đi làm việc phải có phong bì, phong bao thì công việc mới thông.

"Động bay lắc" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Những tình tiết khó tin

Hôm nay (7/4), Tiền phong online cho biết, địa điểm trong đoạn video được cho là tại quán cà phê B.D., thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

Phóng viên Tiền Lê của báo Tiền phong thuật lại, khi được hỏi về thông tin trên, ông Đ.T.N. khẳng định, nội dung trong đoạn video "đã bị cắt dán". Ông N. cho biết đang làm văn bản phản hồi, xử lý trước thông tin trên.

(Tổng hợp)

Link nội dung: https://dvt.vn/chu-tich-huyen-khang-dinh-noi-dung-trong-doan-video-noi-doanh-nghiep-di-lam-phai-co-phong-bi-da-bi-cat-dan-a83406.html