Petrolimex: Năm 2021 đặt kế hoạch lãi trước thuế 3.360 tỷ đồng, cổ tức tổi thiểu 12%, hoàn thành thoái vốn PG Bank

Năm 2021 là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị. Trong giai đoạn 2021-2026, Tập đoàn tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối xăng dầu tại Việt Nam với thị phần nắm giữ khoảng 45-50%.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2021. Đại hội diễn ra vào ngày 26/4 tại Hà Nội, ngày chốt danh sách là ngày 30/3. Đại hội cổ đông Petrolimex diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, mặc dù năm 2020 nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh mẽ vì Covid-19, Petrolimex vẫn đạt kết quả khả quan. Sản lượng xăng dầu xuất bán năm 2020 đạt gần 12,4 triệu m3,tấn, vượt 8% kế hoạch, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 123.924 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.399 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 89% kế hoạch năm. Trong năm, toàn Tập đoàn mở mới được 84 cửa hàng xăng dầu,  đạt 129% kế hoạch.

Năm 2020, Petrolimex trình ĐHCĐ chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Petrolimex: Năm 2021 đặt kế hoạch lãi trước thuế 3.360 tỷ đồng, cổ tức tổi thiểu 12%, hoàn thành thoái vốn PG Bank - Ảnh 1.

Năm 2021, Petrolimex đặt kế hoạch sản lượng 12,2 triệu m3,tấn giảm nhẹ so với thực hiện 2020, doanh thu hợp nhất 135.200 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, tăng 140%, cổ tức tối thiểu 12%

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án LNG – Mỹ Giang và tập trung nghiên cứu các cơ hội đầu tư, các dự án tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng mới thông qua việc hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược ENEOS và các Tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.

Tiếp tục triển khai việc tái cấu trúc các Tổng công ty/đơn vị thành viên của Tập đoàn; Hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO; rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành.

Định hướng giai đoạn 2021-2026

Năm 2021 là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị. Trong giai đoạn 2021-2026, Tập đoàn tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối xăng dầu tại Việt Nam với thị phần nắm giữ khoảng 45-50%.

Giai đoạn 2021-2026, tập đoàn sẽ thực hiện phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Petrolimex; Hoàn tất việc xây dựng phương án và triển khai thoái vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. 

Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất tăng bình quân tối thiểu 3%/năm, trong đó Công ty mẹ tăng bình quân 1,9% năm. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất bình quân: 3.630 tỷ đồng/năm. Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.

Châu Cao

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/petrolimex-nam-2021-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-3360-ty-dong-co-tuc-toi-thieu-12-hoan-thanh-thoai-von-pg-bank-a83422.html