Gelex mua thêm hơn 18,5 triệu cổ phiếu VGC, đã nắm quá bán số cổ phần tại Viglacera

Trước đó Gelex đặt mục tiêu nắm cổ phần chi phối tại Viglacera.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex – mã chứng khoán GEX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 8/3 đến 6/4/2021 Gelex đã mua được gần 18,57 triệu cổ phiếu VGC trong tổng số 22,5 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Tổng số cổ phần Viglacera mà Gelex nắm giữ sau giao dịch trên 138 triệu đơn vị, tương ứng 30,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Viglacera.

Cùng với những người liên quan, sau giao dịch nhóm Gelex đã nâng lượng sở hữu cổ phiếu VGC lên hơn 225,1 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 50,21% - quá bán số cổ phần Viglacera.

Trước đó Gelex đã thông qua phương án mua thêm cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Vigilacera – CTCP để nắm quyền chi phối tại Viglacera theo nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc công ty ngày 1/3/2021. Quyết định này được thông qua sau khi Gelex công bố đã chào mua thành công hơn 94,6 triệu cổ phiếu VGC, nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera từ 24,96% lên 46,15%.

Thời điểm đó, Gelex xác định, để tiến tới mục tiêu sở hữu chi phối 51%, Gelex còn phải mua thêm 4,85% nhưng không cần phải thực hiện chào mua công khai, do số cổ phần mua thêm dưới 5%. Theo tính toán Gelex cần mua thêm khoảng 21,7 triệu cổ phiếu VGC.

Như vậy, đến nay Gelex đã hoàn thành mục tiêu sở hữu chi phối qua đó đủ điều kiện hợp nhất kết quả kinh doanh của Viglacera.

Gelex mua thêm hơn 18,5 triệu cổ phiếu VGC, đã nắm quá bán số cổ phần tại Viglacera - Ảnh 1.

Mai Nguyễn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/gelex-mua-them-hon-185-trieu-co-phieu-vgc-da-nam-qua-ban-so-co-phan-tai-viglacera-a83425.html