An Tiến Industries (HII) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 32% và phát hành thêm 4,8 triệu cổ phiếu

Năm 2020 HII báo lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng.

Công ty cổ phần An Tiến Industries (mã chứng khoán HII) đã công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Theo đó HII đã công bố các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2021 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng, giảm 2% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận sau thuế lại tăng 32% đạt 70 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10 - 15%.

Năm 2021, HII định hướng tập trung nâng cao năng lực các nhà máy cũ như nhập thêm 3 dàn máy nghiền mịn bột đá và 1 dàn máy nghiền thô bột và sản xuất đại trà. Sản lượng bột đá sẽ tăng từ 8.000 tấn/tháng lên 16.000 tấn/tháng.

Mặt khác, Công ty có kế hoạch mở rộng kho, tối ưu hóa diện tích kho; cân nhắc mua thêm 2 máy Ancal nếu sản lượng đạt tối đa và biên lợi nhuận được duy trì. Sản lượng tiêu thụ cán mốc 130.000 tấn hạt phụ gia và bột đá/năm.

Cũng trong đại hội, Công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành hơn 4,8 triệu cổ phiếu phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành dự kiến hơn 48 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dự vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2020.

Năm 2020, Công ty ghi nhận gần 4.083 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11,85% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu từ mảng thương mại hạt nhựa đạt 3.347 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2019. Doanh thu mảng sản xuất và kinh doanh nguyên liệu ngành nhựa (hạt Calbest và bột đá) năm 2020 đạt 603,5 tỷ đồng, giảm 5%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2019, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 5,2% lên 6,7% do nguyên nhân là do Công ty thực hiện tối ưu hóa nhân sự, đồng thời áp dụng thành công chính sách bán hàng back-to-back, giảm hàng tồn kho, đấy mạnh xuất khẩu. Trong năm Công ty có khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi 11,7 tỷ, chính là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm.

Với kết quả này, Công ty đã vượt 23,7% kế hoạch doanh thu thuần (3.300 tỷ đồng) nhưng mới hoàn thành được 88,3% kế hoạch lợi nhuận (60 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2020 BCTC hợp nhất của công ty ghi nhận gần 101 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 54 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 12,6 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường cổ phiếu HII hiện đang giao dịch quanh mức 21.600 đồng/cp.

An Tiến Industries (HII) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 32% và phát hành thêm 4,8 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Vân Thu

Theo Nhịp sống kinh tế

Link nội dung: https://dvt.vn/an-tien-industries-hii-len-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2021-tang-32-va-phat-hanh-them-48-trieu-co-phieu-a83470.html