Đường Quảng Ngãi (QNS) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Trước đó Đường Quảng Ngãi đã tạm ứng cổ tức năm 2020 2 đợt với tổng tỷ lê 10%.

Ngày 16/4 tới đây CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 29/4/2021.

Như vậy với gần 357 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 535 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó Đường Quảng Ngãi đã tạm ứng cổ tức đợt 1 và 2 năm 2020 với tổng tỷ lệ 10%. Tính cả đợt này cổ đông công ty nhận cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 25%.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Đường Quảng Ngãi đạt 6.489 tỷ đồng doanh thu, giảm 1.200 tỷ đồng tương ứng giảm 15,5% so với năm 2019 và thực hiện được 77,3% kế hoạch doanh thu. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 18,7% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 1.050 tỷ đồng, vẫn vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ra cho cả năm. EPS đạt 3.450 đồng.

Đường Quảng Ngãi (QNS) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Tính đến 31/12/2020 Đường Quảng Ngãi còn hơn 2.907 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 606 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Nam Hà

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/duong-quang-ngai-qns-chot-danh-sach-co-dong-nhan-co-tuc-bang-tien-ty-le-15-a83541.html