Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Số lượng cổ đông tăng đột biến lên hơn 2.600 người, quý 1 thực hiện đến 68% kế hoạch năm với 123 tỷ lãi trước thuế

Từ đầu năm 2021 đến thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức 3%, thì số lượng cổ đông Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, VDS) tăng từ 800-900, nay lên hơn 2.600 cổ đông, gấp 3 lần chỉ trong hơn nửa tháng cho thấy sức mạnh nhà đầu tư F0 rất lớn, điều này cũng giúp giá cổ phiếu VDS tăng từ 10.000 lên 14.000 đồng, thanh khoản cải thiện đáng kể.

Ghi nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ mới đây, ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT - Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, VDS) cho biết quý 1 thanh khoản thị trường hơn 19.000 tỷ đồng/ngày, gấp đôi con số dự báo của Công ty. Tương ứng, Rồng Việt ước đạt lợi nhuận trước thuế 123 tỷ đồng quý đầu năm, thực hiện 68% kế hoạch, trong đó các mảng đều tăng trưởng tích cực.

Về cơ cấu doanh thu trong quý, mảng môi giới đạt doanh thu 52,5 tỷ đồng, thực hiện 40% kế hoạch cả năm. Mảng cho vay 60 tỷ đồng, thực hiện khoảng 25% kế hoạch. Mảng IB đạt đến 67% kế hoạch năm với 33,5 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, so với diễn biến chung thì VN-Index tăng trưởng gần 8%, còn kết quả tự doanh VDSC đạt tăng trưởng vượt trội, tỷ suất sinh lời bình quân trên vốn đầu tư trên 30%.

Năm 2021, Rồng Việt đặt kế hoạch doanh thu riêng công ty mẹ năm 2021 là 528 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%. Kế hoạch trên đưa ra dựa trên giả định VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.000-1.300 điểm, thanh khoản bình quân khoảng 9.000 – 10.000 tỷ đồng/phiên.

Trong đó, cơ cấu doanh thu gồm mảng kinh doanh môi giới tăng 22% lên 130 tỷ đồng, dịch vụ chứng khoán tăng 20% lên 238 tỷ đồng, ngân hàng đầu tư tăng 170% lên 50 tỷ đồng, riêng hoạt động đầu tư giảm 30% xuống 90 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động dự kiến tăng 27% lên 348 tỷ đồng, tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, đây là lý do kế hoạch doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm nhẹ. Cổ tức dự trả vào mức 8% .

Quý 1 tăng trưởng ấn tượng, cổ đông ý kiến tăng chỉ tiêu kinh doanh năm. Tuy nhiên, ông Tuấn trả lời Công ty vẫn giữ quan điểm thận trọng. Theo ông, trong quý 1 dù thị trường có giai đoạn biến động mạnh, nửa kỳ thị trường tăng tốt từ 1.004 điểm lên gần 1.200 điểm, phần tăng của thị trường nhờ số lượng nhà đầu tư mới rất nhiều.

Từ đầu năm 2021 đến thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức 3%, thì số lượng cổ đông Rồng Việt tăng từ 800-900, nay lên hơn 2.600 cổ đông, gấp 3 lần chỉ trong hơn nửa tháng cho thấy sức mạnh nhà đầu tư F0 rất lớn, điều này cũng giúp giá cổ phiếu VDS tăng từ 10.000 lên 14.000 đồng, thanh khoản cải thiện đáng kể.

Nhưng, ngày thị trường giảm, khoảng từ 18/1 đến 31/1, thì giá cổ phiếu cũng rớt nhanh. Theo đó, quan điểm HĐQT khi đặt kế hoạch trình cổ đông và báo cáo là làm được; chắc chắn là không có chuyện đối phó là đặt kế hoạch thấp rồi xin khen thưởng khi vượt.

"Quan trọng là mức kế hoạch là chắc chắn làm được. Quý 1/2020, Rồng Việt lỗ 88 tỷ đồng, HĐQT vẫn đưa kế hoạch lãi 45 tỷ đồng, lúc đó, mọi người cũng quan ngại có đạt được hay không. Thực tế đạt được tích cực như cổ đông đã biết", ông Tuấn nói.

Tri Túc

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/chung-khoan-rong-viet-vds-so-luong-co-dong-tang-dot-bien-len-hon-2600-nguoi-quy-1-thuc-hien-den-68-ke-hoach-nam-voi-123-ty-lai-truoc-thue-a83553.html