PVGas (GAS) chốt danh sách cổ đông chi hơn 5.700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%

Năm 2020 PVGas đạt 7.972 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34% so với cùng kỳ.

Ngày 29/6 tới đây Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP (PVGas – mã chứng khoán GAS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 6/10/2021.

Như vậy với hơn 1,91 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PVGas sẽ chi khoảng 5.740 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 PVGas đạt 64.135 tỷ đồng doanh thu, giảm 14,5% so với năm 2019. Do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế giảm đến 34%, xuống còn 7.972 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.855 tỷ đồng. EPS đạt 4.028 đồng.

PVGas (GAS) chốt danh sách cổ đông chi hơn 5.700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30% - Ảnh 1.

Tính đến 31/12/2020 PVGas còn 10.029 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 18.853 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 196 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 210 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 5.742 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% như kế hoạch đề ra.

Nam Hà

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://dvt.vn/pvgas-gas-chot-danh-sach-co-dong-chi-hon-5700-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2020-ty-le-30-a88267.html