Một lãnh đạo của Đức Long Gia Lai đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DLG

Bất chấp kết quả kinh doanh không mấy khả quan cùng những nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, cổ phiếu DLG vẫn liên tục tăng trần với thanh khoản hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên.

Bà Vũ Thị Hải, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNĐT – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG) vừa thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DLG để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ 21/6 đến 20/7/2021.

Hiện tại bà Hải đang sở hữu 35.479 cổ phiếu DLG.

Xét về các giao dịch cổ phiếu DLG gần đây, ông Nguyễn Đăng Quang và người nhà là ông Nguyễn Hải, mới bán bớt tổng cộng hơn 12,1 cổ phiếu DLG, trong đó ông Nguyễn Đăng Quang bán bớt hơn 5 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Hải bán bớt hơn 7,1 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch ông Nguyễn Đăng Quang còn sở hữu hơn 7 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Hải là hơn 7,3 triệu cổ phiếu. Các giao dịch này thực hiện ngày 14/5/2021.

Không chỉ ngày 14/5, mà ông Nguyễn Đăng Quang và ông Nguyễn Hải liên tục thực hiện những giao dịch lượng lớn cổ phiếu DLG. Ngày 13/5 ông Nguyễn Đăng Quang bán bớt 1,95 triệu cổ phiếu.

Cũng không chỉ bán ra, ngày 28/5 ông Nguyễn Đăng Quang mua thêm hơn 1,84 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Hải mua thêm 453.100 cổ phiếu.

Số liệu thống kê cho thấy, từ tháng 4 đến nay cha con ông Nguyễn Hải đã liên tục mua/bán lượng lớn cổ phiếu DLG.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Đức Long Gia Lai đã ghi nhận khoản lỗ gần 930 tỷ đồng sau khi đã lỗ 7,4 tỷ đồng năm trước đó. Tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2020 lên gần 866 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng đã đưa ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2020 với nội dung BCTC hợp nhất năm 2020 của công ty đã ghi nhận sự kiện thanh lý khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Nông trại cao nguyên Quảng Phú 1 (công ty con). Tuy nhiên theo thỏa thuận tại hợp đồng chueyenr nhượng vốn góp, việc chueyenr nhượng được xem là hoàn tất khi công ty mẹ đã hoàn thanh các điều kiện đã thỏa thuận với bên mua, song cho đến nay công ty mẹ chưa hoàn thành các thỏa thuận này. Kiểm oán cho rằng xét các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, BCTC của công ty đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nhấn mạnh tại ngày 31/12/2020, DLG đã cho một số tổ chức, cá nhân vay hơn 2.365 tỷ đồng (tương đương 28,74% tổng tài sản) và các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2020, DLG cũng chưa thanh toán hầu hết các khoản đi vay đã quá hạn trả cho các ngân hàng và trái chủ; tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt giá trị tài sản ngắn hạn. Kiểm toán cho rằng các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Theo đó, khả năng hoạt động của Tập đoàn phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai và/hoặc kết quả thỏa thuận với các chủ nợ về việc gia hạn/cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi, giảm lãi…để đảm bảo cho Tập đoàn có đủ nguồn lực tiếp tục hoạt động bình thường trong các năm tiếp theo.

Bất chấp kết quả kinh doanh không mấy khả quan cùng những nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, cổ phiếu DLG vẫn liên tục tăng trần với thanh khoản hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên. DLG đã có lúc tăng lên vùng giá 4.280 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/4/2021) trước khi hạ nhiệt. Hiện DLG giao dịch quanh mức 3.300 đồng/cổ phiếu.

Thạch Lâm

Theo Nhịp sống kinh tế

Link nội dung: https://dvt.vn/mot-lanh-dao-cua-duc-long-gia-lai-dang-ky-mua-10-trieu-co-phieu-dlg-a88282.html