Tập đoàn Trí Việt (TVC) báo lãi 6 tháng đạt 264 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) vừa công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II/2021 đạt 140 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2021, tổng doanh thu của TVC đạt 236,2 tỷ đồng, trong đó Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý II đạt 137 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 98 tỷ đồng, đặc biệt là tăng tưởng của Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tăng 10 lần so với cùng kỳ năm 2020). Lợi nhuận sau thuế Quý II/2021 tại Báo cáo hợp nhất đạt 140 tỷ, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 104 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 264 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tập đoàn Trí Việt (TVC) báo lãi 6 tháng đạt 264 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Tính đến hết 6 tháng năm 2021, TVC đã vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất (bao gồm doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính) đạt 459 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, chỉ tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 279 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cũng có những tăng trưởng vượt bậc; Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất và Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ lần lượt đạt 264 tỷ đồng và 162 tỷ đồng bằng 132% và 162% kế hoạch năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, hoạt động đầu tư trên TTCK chiếm tỷ trọng lớn. Theo BCTC Quý II/2021 Công ty mẹ ghi nhận danh mục đầu tư tài chính rất hiệu quả (gồm các mã chứng khoán như HPG, TCB, FPT….), có giá trị tăng mạnh so với giá gốc thời điểm đầu năm.

Bên cạnh hoạt động tự doanh, TVC hiện đang phát triển mạnh mảng hoạt động Hợp tác đầu tư vào các sản phẩm lãi suất cố định (trái phiếu và các công cụ nợ có lãi suất cố định) thông qua các hợp đồng địch vụ quản lý tài khoản. Tính đến Quý II/2021 giá trị của các hợp đồng này khoảng 753 tỷ đồng với khoảng chênh lệch lãi suất là 3-5% năm. Sản phẩm này đã đem lại cho TVC nguồn thu ổn định và bộ đệm hạn chế rủi ro bên cạnh hoạt động tự doanh vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với biến động lớn.

Hiện nay, TVC đang nắm giữ 57% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). Trong Quý II năm 2021, TVB đã công bố kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, với lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt 163 tỷ đồng, cao nhất trong 15 năm hoạt động của TVB và vượt 63% kế hoạch cả năm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động tự doanh đã đóng góp 138 tỷ chiếm 56% tổng doanh thu, hoạt động môi giới đạt 52 tỷ đồng tương đương 21% tổng doanh thu và cho vay margin đạt 47 tỷ đồng chiếm 19,4% tổng doanh thu (dư nợ cho vay margin đạt 700 tỷ đồng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh sự bùng nổ của TTCK trong 6 tháng đầu năm 2021, yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả hoạt động của TVB là chiến lược kinh doanh đúng đắn, đẩy mạnh hoạt động tự doanh, nâng cao chất lượng của hoạt động môi giới với tiêu chí An toàn - Hiệu quả - Vì lợi ích của Nhà đầu tư. Tháng 6/2021, TVB đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 9,6% trên vốn điều lệ, theo đó công ty mẹ TVC đã ghi nhận được gần 40 tỷ tiền từ khoản cổ tức trên vào doanh thu từ hoạt động tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, vốn điều lệ của TVC đã tăng từ 460 tỷ lên 690 tỷ thông qua đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu vào tháng 3 năm 2021. Tháng 7 năm 2021, TVC tiếp tục thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 1.036 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nhịp tăng vốn điều lệ lên hơn 1.036 tỷ này, Tập đoàn Trí Việt (T-corp) sẽ tập trung thực hiện kế hoạch chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo công ty cho biết, nguồn lực thu được từ các đợt tăng vốn sẽ được công ty sử dụng để đẩy mạnh các hoạt động Đầu tư tài chính, Kinh doanh nguồn vốn và Quản lý Tài sản. Đặc biệt là mảng hoạt động Quản lý Tài sản, đến thời điểm hiện tại, TVC đã xây dựng được tệp khách hàng VIP với tổng số vốn quản lý lên đến hơn 1.000 tỷ.  

Tập đoàn Trí Việt (TVC) báo lãi 6 tháng đạt 264 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Với kết quả lợi nhuận quý II năm 2021 ấn tượng như trên đã làm chỉ số EPS của TVC tăng mạnh, cụ thể EPS riêng quý II của TVC là 1.897 đồng/CP, EPS lũy kế 6 tháng đầu năm là 3.641 đồng và trailing EPS 4 quý gần nhất của TVC là 4.304 đồng/cổ phần.

Tập đoàn Trí Việt (TVC) báo lãi 6 tháng đạt 264 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ - Ảnh 3.

Hiện giá cổ phiếu TVC trên thị trường dao động quanh mức 13.000- 14.000 đồng, tương ứng P/E  ở mức 3,02 đến 3,2 lần. So với P/E bình quân của ngành dịch vụ tài chính khoảng 12 lần thì P/E của TVC đang thấp, giá cổ phiếu trên thị trường của TVC đang hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế

Link nội dung: https://dvt.vn/tap-doan-tri-viet-tvc-bao-lai-6-thang-dat-264-ty-dong-gap-5-lan-cung-ky-a91274.html