Doanh thu thuần quý II/2021 của Viettel Post (VTP) đạt 10.351 tỷ, tăng 52% so với cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Viettel Post ghi nhận 10.351 tỷ đồng doanh thu thuần và 268,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 52% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã CK: VTP) vừa thông báo về tình hình kết quả kinh doanh quý II/2021. Trong đó, doanh thu thuần đạt 5.193 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ, doanh thu bán hàng chiếm 66%, đạt gần 3.410 tỷ đồng, phần còn lại là thu từ hoạt động dịch vụ (logistics).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Viettel Post ghi nhận 10.351 tỷ đồng doanh thu thuần và 268,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 52% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng thu về 214 tỷ đồng, cũng tăng 7,2% so với thực hiện trong nửa đầu năm ngoái.

Giá vốn tăng 20,5% lên đến hơn 5.000 tỷ đồng khiến biên lãi gộp bị thu hẹp từ 4,2% xuống còn 3,6% tương ứng lợi nhuận gộp 185,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, Viettel Post lãi ròng 106 tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý II/2020.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Viettel Post đạt gần 5.031 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Trong đó tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm 40% với số dư gần 2.000 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn (1.479 tỷ đồng). 

Năm 2021, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 21.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 496 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 23,5% và 29,4% so với năm 2020. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 49% kế hoạch doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Link nội dung: https://dvt.vn/doanh-thu-thuan-quy-ii2021-cua-viettel-post-vtp-dat-10351-ty-tang-52-so-voi-cung-ky-a91528.html